Vi är glada att vårt utsläppsfria stål kan bidra till att minska klimatpåverkan i utbyggnaden av Port of Skellefteå. Tillsammans med partners som Peab lägger vi grunden för en fossilfri framtid, säger Thomas Hörnfeldt, chef för hållbara affärer på SSAB.

Port of Skellefteå siktar på att bli norra Sveriges nya logistikcenter. Kommunen satsar på att bygga ut kajen för att kunna ta emot fler och större transporter i syfte att möta det regionala näringslivets behov och bidra till den gröna omställningen i norr. Ett krav på leverantörerna är hållbara materialval, vilket Peab tillgodoser bland annat genom att använda pålar i SSAB Zero® och ECO-betong med lägre klimatpåverkan.

Jesper Göransson, vd Peab, Thomas Hörnfeldt, chef för hållbara affärer SSAB, och Evelina Fahlesson, kommunalråd i Skellefteå.

– Utvecklingen av det nya hamnområdet vid Port of Skellefteå kommer att ha en avgörande roll i samhällsomvandlingen och för de industrietableringar som sker här. Hållbarhetstänket är viktigt i alla delar av projektet och tillsammans med Peab vill vi bygga Sveriges mest hållbara kaj. Det är glädjande att vi är först ut med att använda pålar av återvunnet stål producerade utan fossila utsläpp och det är ett tydligt bevis på att vi omsätter vår vision till verklighet, säger Therese Bäckström Zidoli, funktionschef vid Skellefteå kommun.

– Det är viktigt att våga gå i bräschen för hela branschens utveckling mot att nyttja de material med lägre utsläpp som finns att tillgå. Det blir möjligt när det finns samverkan mellan beställare, entreprenörer och leverantörer – som här i Skellefteå, säger Jesper Göransson, vd för Peab.

SSAB Zero® är baserat på återvunnet stålskrot och produceras med fossilfri el och biogas. Stålet tillverkas i SSABs elektriska ljusbågsugnar i USA och lanserades i mars 2023. När SSABs nya ljusbågsugn i Oxelösund är på plats 2026 kommer volymerna att öka markant. SSAB Zero® har samma kvalitet och egenskaper som traditionellt stål – men tillverkas praktiskt taget utan fossila utsläpp.

 

Fakta om den nya hamnen

  • Bygget av Port of Skellefteås nya kaj utförs i partnerskap mellan Skellefteå kommun och Peab Anläggning AB. Projektet hade byggstart i januari 2024 och beräknas vara färdigställt i slutet av 2027.
  • Skellefteås samhälls- och industriutveckling gör att dagens hamn behöver kunna ta emot större fartyg och en större godsvolym. Skellefteå kommun har även som ambition att ställa om godstransporter från väg till båt och järnväg. Därför är ett nytt hamnområde med en ny kaj som klarar kraven nödvändig.
  • Den nya kajen blir 275 m lång, 28 m bred och med ett djup på 12,5 m. Det är både längre, bredare och djupare än befintliga kajer. Kajen blir 7 700 kvm stor till ytan med en intilliggande terminalyta om ca 61 000 kvm.
  • Genom att använda pålar i SSAB Zero minskar koldioxidutsläppen med ca 80% jämfört med om samma pålar hade tillverkats med traditionellt stål. Beräkningen inkluderar utsläpp från ståltillverkning och från framställningen av råmaterial och energi som används (scope 1, 2 och 3 uppströms, dvs från vagga-till-grind). Volymen levererat stål räcker till ca en fjärdedel av pålarna.