Det nya stålverket i Luleå kommer att ha en kapacitet på 2,5 miljoner ton per år och bestå av två ljusbågsugnar, avancerad skänkmetallurgi med integrerat valsverk för tillverkning av SSABs specialstål. Investeringen omfattar även en anläggning med kallvalsning och galvanisering för att förse fordonsindustrin med ett bredare utbud av premiumprodukter. Det moderna stålverket kommer att använda en mix av fossilfri järnsvamp från HYBRITs demonstrationsanläggning i Gällivare och återvunnet stålskrot som råvara.

– Omställningen i Luleå är en milstolpe på vår resa till fossilfri ståltillverkning. Vi kommer att ta bort 7 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, stärka vår konkurrenskraft och säkra jobb med den mest kostnadseffektiva och hållbara tunnplåtsproduktionen i Europa, säger SSABs vd Martin Lindqvist.

Den totala investeringen i Luleå uppskattas till EUR 4,5 miljarder inklusive en ram för oförutsedda utgifter. Genom att investera i ny teknik undviker SSAB investeringar om EUR 2 miljarder i de befintliga anläggningarna under de kommande 10 åren. Planen är att finansiera investeringen med eget kassaflöde och inom SSABs finansiella mål.

Investeringen kommer att leda till ett betydande värdeskapande. Jämfört med dagens system väntas en årlig förbättring av EBITDA-resultatet med mer än SEK 5 miljarder per år givet nuvarande prognoser för råvarukostnader. Det nya stålverket kommer att ha en bättre kostnadsposition med lägre fasta kostnader, högre effektivitet, kortare ledtider och eliminerade kostnader för koldioxidutsläpp. Stålverkets design möjliggör en produktionsökning om 0,5 miljoner ton per år och en mixförbättring med 1 miljoner ton per år av special- och premiumstål.

Det nya stålverket väntas vara i bruk mot slutet av 2028 och nå full kapacitet ett år senare. Miljötillstånd väntas mot slutet av 2024. Investeringen är ett viktigt steg i SSABs strategi att etablera en ledande position inom utsläppsfritt special- och premiumstål. Hittills har SSAB ingått 55 partnerskap med ledande kunder för vårt fossilfria och zero stål.

SSAB fattade ett beslut 2023 att ställa om stålverket i Oxelösund till fossilfri produktion och projektet fortlöper enligt plan. Att Luleå blir det andra steget i omställningen beror på ekonomiska överväganden och det faktum att stålverket i Brahestad har mer avancerad utrustning i bättre skick. Som ett tredje steg planeras en omställning av Brahestad i Finland. Tidpunkten för det projektet kommer att bero på SSABs finansierings- och genomförandekapacitet samt lärdomarna från projektet i Luleå.

– Tillsammans med vår partner LKAB har vi åtagit oss att ta bort koldioxidutsläppen från vår värdekedja, och etablerat en ny världsledande teknik för en fossilfri framtid. Vi säkrar också konkurrenskraften i den nordiska industrin för många årtionden framåt genom att stödja våra tusentals kunder som förlitar sig på kvalitetsstål från vår värdekedja, säger Martin Lindqvist.
 

SSAB bjuder in till en telefonkonferens klockan 10.30, tisdagen den 2 april 2024. SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist deltar i konferensen. Telefonkonferensen hålls på engelska.

Klicka på länken nedan, fyll i formuläret och du kan välja om du vill ringa in själv eller bli uppringd genom att klicka på ”Call Me”.

Länk till telefonkonferens: Conference Registration (vevent.com)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, IR chef, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Gunilla Hjalmarson, presschef, [email protected], tel: +46 76 117 91 85
 

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2024 kl. 7.30 CET.