- De kommande åren kommer att handla mycket om SSABs omställningen till fossilfritt och hur vi säkrar en grön värdekedja. Det handlar ytterst om att bidra till klimatmålen och att säkra konkurrenskraft. Jag är övertygad om att Karl-Petter, med sin långa erfarenhet från politiken och fackföreningsrörelsen och sitt stora engagemang för samhällsfrågor, kommer att kunna stötta SSAB:s gröna omställning på bästa sätt, säger Martin Lindqvist.

-SSAB gör ett fantastiskt arbete för att förändra ståltillverkningsprocessen i grunden och har som enda företag i världen producerat fossilfritt stål och levererat det till kund. Industrin har byggt Sverige och har en avgörande betydelse också i framtiden, för oss som nation och för vår konkurrenskraft och vårt välstånd. Jag ser fram emot att med min erfarenhet få bidra till och skapa förutsättningar för en svensk grön industri och nya gröna jobb, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Karl-Petter Thorwaldsson har innehaft många tunga uppdrag inom svensk politik och den svenska och internationella fackföreningsrörelsen. Han har varit Sveriges Näringslivsminister, ordförande för Landsorganisationen i Sverige (LO) och även för Arbetarnas bildningsförbund (ABF) och för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). 

Karl-Petter Thorwaldsson börjar sitt uppdrag på SSAB den 18 september 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, +46 722 33 52 88, [email protected]