– Vi är glada att vårt projekt har valts ut av amerikanska energimyndigheten för anslagsförhandlingar om hur vi kan accelerera reduktionen av koldioxidutsläpp från järn- och stålindustrin. Vi ser ett stort intresse för hållbara produkter från marknaden och genom att vara tidigt ute kan det här projektet gynna amerikansk industri, säger Chuck Schmitt, divisionschef på SSAB Americas.

Projektet skulle göra det möjligt för SSAB att utöka sin hållbara leveranskedja för stålprodukter i USA och även främja de amerikanska målen för omställning till förnybar energi, i linje med lagpaket som ”Bipartisan Infrastructure Law” och ”Inflation Reduction Act”.

Januari 2022 fattade SSABs styrelse ett inriktningsbeslut om att ställa om produktionssystemet i Sverige och Finland till fossilfri ståltillverkning. 2021 började SSAB leverera små volymer av fossilfritt stål, baserat på fossilfri järnsvamp tillverkat vid HYBRIT-pilotanläggningen i norra Sverige. 2023 introducerades SSAB Zero, ett stål som tillverkas av återvunnet stålskrot med fossilfri energi och i stort sett helt utan koldioxidutsläpp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunilla Hjalmarson, presschef, [email protected], tel: 46 76 117 91 85
Anna Molin, pressekreterare, [email protected], tel: +46 76 110 46 76