Genom att använda SSAB Zero™-stål kommer GE Vernova Onshore Wind att kunna tillverka landbaserade vindkraftstorn med det lägsta koldioxidavtrycket inom den landbaserade vindkraftsindustrin. SSAB Zero, som tillverkas på SSAB Americas anläggning i Iowa, kommer att hjälpa GE Vernova att nå sina koldioxidutsläppsmål, samtidigt som man bibehåller den höga stålkvalitet som krävs för denna sofistikerade slutanvändning.

 

– Vi ser fram emot att samarbeta med SSAB för att erbjuda våra amerikanska kunder torn tillverkade av SSAB Zero. Detta erbjudande stöttar GE Vernovas fortlöpande insatser för att minska koldioxidutsläppen från våra produkter. SSAB Zero möjliggör en betydande minskning av scope 1 och scope 2-utsläpp för stålet i våra vindkraftstorn, som är en av de största bidragande faktorerna till vårt koldioxidavtryck. Vi är stolta över att hjälpa till att föra fram denna branschledande produkt på marknaden, säger Guy Lynch, Executive Director of Global Sourcing på Onshore Wind för GE Vernova.

2023 producerade SSAB Iowa SSAB Zero, som är den stålprodukt på marknaden som har lägst CO2e-utsläpp (CO2 och CO2-ekvivalenter) i världen. Chuck Schmitt, divisionschef för SSAB Americas, kommenterar:

 

– SSAB strävar efter att använda en vetenskapligt baserad, datadriven metod för att minska CO2-utsläppen direkt vid källan.

 

GE Vernova kommer att inkludera SSAB Zero-stål i sin leveranskedja för att minska koldioxidavtrycket från sina förnybara lösningar för den landbaserade vindkraftsindustrin. 

  

– Vi är så glada över att ha GE Vernova som en av SSAB Zeros primära kunder i Nordamerika. GE Vernovas position som branschledare inom flera segment av energisektorn, i kombination med deras fokus på minskade koldioxidutsläpp, gör dem till en perfekt partner för SSAB Zero, säger Jeff Moskaluk, Senior Vice President och Chief Commercial Officer för SSAB Americas.   

 

Fakta SSAB Zero™ i Iowa

SSAB Zero™ produceras utan fossila utsläpp (mindre än 0,05 kg CO2-utsläpp per kg stål inom scope 1 och 2) från smältning till gjutning. SSAB tillämpar marknadsbaserade utsläppsfaktorer för den elektricitet som används och kan säkra fossilfri el genom ursprungsgarantier. Fossila bränslen stannar kvar i marken då SSAB har implementerat ett system för att hantera och säkerställa tillgång till, och användning av, alternativa energislag för produktionen av SSAB Zero™. Endast återvunnet stål används som råvara, vilket innebär att SSAB Zero stödjer den cirkulära ekonomin. SSAB kompenserar inte för koldioxidutsläpp.