Dom 3D-printade verktygen med laserhärdning hade tre gånger längre livslängd än de som används tidigare. Förutom en förbättrad livslängd så är tillverkningskostnaden klart lägre.

Vid SSABs verksamhet i Borlänge så används Signodeband för att förhindra att rullarna öppnar sig och säkerställa en säker transport av rullar. Banden hålls på plats genom en stämplingsoperation så att det säkrar i sig själv. Några av maskinerna som används för bandning är av en äldre modell och leverantören kan inte mera leverera reservdelar. Den här problematiken fick underhållsavdelningen att leta efter nya leveranskedjor för reservdelar. En metod som snabbt kan få fram delar är 3D-printning och valet föll på att testa den metoden.

Figur 1 Bilden till vänster visar en rulle som är bandad. Mitten visar hur bandet låser i sig själv efter stämpling. I bilden till höger syns verktyget, i mitten av verktyget sitter stämpeln som har tillverkats med 3D-printning och laserhärdning.

Ämnena till verktygen tillverkades med 3D-printning hos SSAB i Oxelösund. Efter printning bearbetades ämnet till slutlig tolerans och skickades sedan för laserhärdning av de ytor som slits under användning.

”3D-printning av SSAB TS2 ger ett material som är både hårt och segt, genom att dessutom Laserhärda materialet så har vi fått en produkt som har presterat över förväntan” säger Jesper Vang, Head of Powder Technology på SSAB.

Figur 2: Den bakre detaljen är ett 3D-printat ämne och den främre är en färdigbearbetad och laserhärdad stämpel efter användning i produktionen.

Arbete pågår nu för att identifiera fler komponenter i SSABs olika anläggningar där det går att dra nytta av fördelarna med 3D-printning och laserhärdning.

Laserhärdning bygger på att en yta värms upp av energin från laserstrålen och sedan kyls effektivt av omkringliggande material. Den största fördelen med laser härdning är att endast den yta som behöver ökad hårdhet härdas vilket ger låg energiinput och därigenom minimal formförändring.

Läs mera: https://www.ssab.com/en/brands-and-products/ssab-am