Från vänster: Helena Theander, Eva Petursson, Emil Källström och Hans Pehrson.

– Tack vare tvärindustriell forskning i partnerskap är SSAB på väg att få bort cirka 90 procent av koldioxidutsläppen från ståltillverkningen. Självklart vill vi även få bort de återstående procenten och det gör vi genom att jobba tillsammans i projekt som Mission 0 House, säger Eva Petursson, forsknings- och innovationschef på SSAB. 

Mission 0 House är en pilotsatsning i vilken en rad stora aktörer har som ambition att tydligt positionera sig i den absoluta framkanten av material- och tillverkningsindustrin genom att eliminera framtida växthusgasutsläpp.  

– För att uppnå en helt hållbar värdekedja måste alla samverka. Med vår ambition att vara världens grönaste kemiföretag är vi stolta över att vara en del av Mission 0 House tillsammans med andra som delar samma ambition inom sina respektive branscher, säger Emil Källström, vd Sekab. 

Genom att sammanföra forskare med material- och produktingenjörer under ett tak, vill projektet närma sig helt klimatneutrala material för framtidens samhälle. Idén är att Mission 0 House ska etableras i Göteborg.

– Mission 0 House ger oss en unik möjlighet att tillsammans fokusera helt på att utveckla lösningar för att eliminera framtidens växthusgasutsläpp. Genom att skapa en plattform där forskare och ingenjörer kan samarbeta är vi övertygade om att vi kan driva fram innovationer som krävs för en framtid med moderna material utan växthusgasutsläpp, säger Hans Pehrson, Polestar, som leder det dagliga arbetet i Mission 0 House.

Mission 0 House kommer initialt att fokusera på att skapa förutsättningar för ett långsiktigt strategiskt initiativ där produktföretag, materialleverantörer och akademi jobbar tillsammans. Det kommer att genomföras konkreta utvecklingsprojekt som bygger delbar kunskap och förmågor mellan olika sektorer.

Piloten, som finansieras av de deltagande företagen och Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, fungerar som en språngbräda för ett framtida större konsortium med fler aktörer i den långsiktiga satsningen. 

– För att eliminera växthusgaser måste vi identifiera och lösa problem som kräver ny kunskap, innovativa teknologier och snabb implementering. Det är tillsammans det händer! säger Helena Theander, Strategic Research and Innovation Manager, Lindholmen Science Park.

Fakta Mission 0 House

Projekttitel: Föreberedelseprojekt för etablering av Mission 0 House 
Projektledande: Polestar Performance AB 
Projektpartners: Boliden, Borgstena, Lindholmen Science Park, Polestar, Sekab, SKF, SSAB, Stora Enso, Volvo Cars 
Total finansiering: 22 869 546 kr varav beviljat bidrag från Vinnova är 12 957 650 kr, 1 494 050kr från VGR och resterande från industriparterna

 
Länk till hemsidan:  Mission 0 House | Lindholmen Science Park