Torsdag 23 november kl. 7.30–8.30

 

Anna Morin och Jessica Kemi från Centrum mot våld vid Luleå kommun berättar om verksamhetens arbete med stöd för både våldsutsatta och våldsutövare.

Centrum mot våld är samlingsnamnet för arbetet mot våld i nära förhållanden i Luleå kommun. Där finns FREDA-mottagningen för den som är eller har varit våldsutsatt, och EQ-mottagningen för den som utövat eller utövar våld i nära relation. Anna Morin och Jessica Kemi informerar om verksamheten. Vilket stöd finns det att få som offer för våld i nära förhållande? Vilket stöd finns det att få för den som utövar våld eller har svårt att kontrollera ilska? Vad kan och bör den göra som misstänker att en arbetskamrat blir utsatt för våld eller själv är en våldsutövare?

Anmälan 23 november: Arbetsplatsens roll i att upptäcka våld i nära relation (simplesignup.se)

 

Fredag 24 november kl. 7.30–8.30

 

Kalla Fakta-reportern och relationscoachen Nicke Nordmark samtalar med Stefan Lindbäck om arbetet för att stävja ruttet beteende på byggföretaget Lindbäcks.

Vad händer när en kvinna berättar om kränkningar hon råkat ut för? Hur agerar chefer och arbetskamrater? Finns det en koppling mellan sådant beteende på arbetsplatsen och risken för att bli en våldsverkare i hemmet? Samtalet sker i samverkan med nätverket Män för kärlek.

Anmälan 24 november: Arbetsplatsens roll i att upptäcka våld i nära relation (simplesignup.se)

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN.