Förhandlingarna inleddes i september till följd av fortsatt svag efterfrågan. Effektiviseringarna inkluderar till exempel förändrade arbetssätt, arbetsrotation och kompetensutveckling.

– Tillsammans lyckades vi hitta lösningar för att till exempel öka flexibiliteten, rörligheten och mångsidigheten i organisationen, vilket är vad vi ville uppnå. Utfallet av förhandlingarna kommer också att hjälpa oss i förberedelserna inför omställningen till fossilfri ståltillverkning, säger Jarkko
Matkala, platschef vid Brahestad inom SSAB Europe.

Förhandlingarna omfattade organisationen i Brahestad och inkluderade cirka 2 400 anställda. SSAB har cirka 4 700 anställda i Finland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jarkko Matkala, platschef vid Brahestad, SSAB Europe, tel. +358 20 592 2257