I år har 298 personer sommarjobbat på SSAB i Borlänge. Merparten i produktionen men ett fåtal har stöttat upp inom supply chain. Linn Roos är en av dem.

Hon sökte sommarjobb på SSAB i Borlänge för att hon vill få en bredare bild och bättre förståelse för verksamheten.

”Jag var nyfiken på och vill lära mig mer om hur stora organisationer som SSAB fungerar i praktiken”, säger hon.


Fantastiska kollegor


Under åtta veckor har hon varit på Supply planning och där har hon jobbat med att planera och prioritera ordrar för att flödet av material genom produktionen ska flytta så smidigt och effektivt som möjligt.

”Det har varit intressant och lärorikt. Jag har lärt mig att det är oerhört viktigt att kommunikationen fungerar mellan alla olika avdelningar för att en verksamhet så komplex och stor som SSAB ska fungera på ett effektivt och lönsamt sätt”, berättar hon.

En annan lärdom är att även om verksamheten är uppdelad i många olika avdelningar som har olika uppgifter och kompetens så jobbar alla tillsammans mot samma mål.

”Alla gör det de är bäst på men gör det tillsammans och har samma mål. Det tycker jag är häftigt.”

Hon har känt sig välkommen och väl omhändertagen från första dagen.

”Jag har haft fantastiska kollegor som jag alltid har kunnat fråga om det är något jag inte vet eller förstår. ”