Tibnor avser att förbättra effektiviteten i sin verksamhet genom anpassning av kostnadsstrukturen och effektivisering av organisationen. Samtidigt är syftet att säkerställa förutsättningarna för att genomföra den långsiktiga tillväxtstrategin.

Åtgärderna syftar till att uppnå årliga kostnadsbesparingar om cirka 150 miljoner kronor och kan leda till att antalet tjänster reduceras med cirka 175 stycken. Effekterna på bemanningen kommer att specificeras när planerna för respektive land genomförs, vilket beräknas ske under hösten 2023.

“Efterfrågan har bromsat in i de flesta länder och i syfte att säkerställa vår lönsamhet och konkurrenskraft i den här situationen behöver vi anpassa vår kostnadsstruktur. Genom att göra detta kan vi fortsätta vår framgångsrika tillväxt- och expansionsresa”, säger Fredrik Haglund, verkställande direktör i Tibnor.

Omkring 1 200 medarbetare är idag anställda i Tibnor i Norden och Baltikum.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Haglund, verkställande direktör, Tibnor, tel. +46 70 388 15 52