Under åtta veckor under våren har Otto Tysklind, som har läst till högskoleingenjör med inriktning maskinteknik vid Högskolan Dalarna, genomfört sitt exjobb på SSAB i Borlänge. Uppdraget var att undersöka om planheten i martensitiska höghållfasta stål påverkas vid bearbetning och då främst vid klippning. Titeln på exjobbet är ”Modellera profile peak height mellan virtuellt och fysiskt klippt martensitiskt höghållfast stål.

Jag är nöjd med det jag har åstadkommit med mitt exjobb, jag fick fram ett resultat som jag har presenterat och lämnat över till SSAB”, säger Otto Tysklind som i skrivande stund väntar på det slutgiltiga godkännandet av sin examensrapport.

Det var några saker som min lärare på Högskolan Dalarna hade synpunkter på som jag har åtgärdat.


Stöttande handledare


När Otto skulle välja var han ville göra sitt exjobb var det självklart att söka sig till SSAB, dels för att det är ett stort företag med möjligheter att få ett uppdrag som är mer vetenskapligt och teoretiskt inriktat, dels för att det är på hemmaplan.

Många exjobb på mindre företag blir ofta väldigt praktiskt inriktade men jag ville verkligen få dyka ner mer i teorin och vetenskapen och på SSAB vet jag att det finns möjlighet att göra det”, förklarar han och berättar att han har haft bra handledare som har tagit sig tid att svara på hans frågor.

Simon Emanuelsson, processutvecklare i Kallvals, var min huvudhandledare som har hjälpt och stöttat mig mycket men jag har även haft god hjälp av Markus Folmerz på Knowledge Service Center och Lilli Zickerman Bexell som jobbar inom Underhållsutveckling med automation.

Även om exjobbet i sig har handlat om hur planheten påverkas vid klippning av martensitiska höghållfasta stål har det även inneburit många kontakter med olika funktioner i andra delar av verksamheten i Borlänge.

Trots att jag är uppvuxen i Borlänge visste jag inte så mycket om SSAB tidigare, exjobbet har gett mig bättre förståelsen för processen, hur stort företaget är och inte minst hur komplex verksamheten är.


Fortsätter studera i höst


Vad kom han fram till då? Jo, planheten påverkas vid klippning.

Jag hade två olika stålsorter som jag undersökte och skillnaden mellan hur de påverkas vid klippning var liten, en lärdom är att ju mer höghållfast stålet är desto mer försämras planheten vid klippning.

I höst blir det fortsatta studier i materiallära vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Jag visste redan innan jag började med mitt exjobb att jag vill lära mig mer om materiallära, kanske till och med forska i det så småningom”, säger han.

Men jag kan absolut tänka mig att komma tillbaka till SSAB sedan, stål är ett intressant material och det finns mycket att lära och utforska.