Borlänge nyheter

Utmaningar på schemat när sjuorna besöker SSAB Borlänge

I tio år har alla sjundeklassare i Borlänge fått besöka SSAB i Borlänge. Syftet med besöket är att få upp ögonen för stålindustrin och inspirera fler att söka till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på gymnasiet.

Den röda tråden för det två timmar långa besöket är samarbete och problemlösning. Sjuorna får lösa problem av olika slag i mindre grupper samtidigt som de få lära sig mer om SSAB i allmänhet och stål i synnerhet.

Den första delen av besöket presenterar vi dem för olika utmaningar för att väcka deras nyfikenhet och intresse för SSAB men framför allt vad stålet vi tillverkar kan användas till,” säger Nina Läylönen, verksamhetsutvecklare och en av flera som hjälper till vid studiebesöken.


Ulf Holmbäck, Pernilla Wassberg och Tommy Johansson är tre av ett tjugotal medarbetare som har tagit emot årets cirka 600 sjundeklassare som besökt SSAB i Borlänge. Foto: Henrik Hansson


Lära mer om stål

I den första utmaningen ska sjuorna bilda fem par av tolv olika föremål. Alla föremålen utom två har koppling till SSAB, men vilka och hur de hänger ihop får eleverna klura på gruppvis.

Här handlar det om att sjuorna ska fundera och resonera tillsammans om varför just dessa två föremål är ett par eller inte, vad är det som gör att de hör ihop. Det finns egentligen inga rätt eller fel utan bara olika sätt att se på saker och ting”, säger Ove Sjödahl, som också är med och tar emot sjuorna.

Syftet med den andra utmaningen är att lära sig mer om stål, vad och hur det kan användas och det görs genom att de ska konstruera en bro av höghållfast stål som håller för en viss tyngd. Den tredje och sista övningen får de lära mer om fyra av de närmare 300 olika yrken som finns på SSAB.

Förra året fick sjuorna lära mer om SSABs långa historia genom att besöka vår historiska utställning som finns i Västra porten, men i deras utvärdering framkom det att de ville veta mer om vilka olika jobb som finns här och vilken utbildning som krävs, varför vi har gjort om den delen”, förklarar Anna Östlund, kommunikationsansvarig och sammankallande för arbetsgruppen som ansvarar för studiebesöken.

I en drygt tre minuter lång film berättar fyra medarbetare på SSAB Borlänge kort om vad de jobbar med, vilken utbildning de har och varför de trivs med sitt arbete.


Att bygga en bro av provstavar är en av utmaningarna som sjundeklassarna ställs inför vid sitt besök på SSAB i Borlänge. Foto: Henrik Hansson

600 elever

Därefter är det dags för sjuorna att ta på sig reflexvästar, handskar, skyddsglasögon och hjälmar för att åka ner till Varmvalsverket och med egna ögon se hur det går till när ett stålämne valsas ner till ett tunt band.

Besöket i Varmvalsverket är den delen av besöket som uppskattas mest av eleverna och det förstår jag för det är oerhört fascinerande att se det 25 ton tunga och 1200 grader stålämnet valsas ner till ett 26 mm tunt och närmare en kilometer långt band”, säger Nina Läylönen.

I år har 27 klasser och närmare 600 elever besökt SSAB Borlänge. Ett tjugotal medarbetare från olika delar av verksamheten hjälper till att genomföra besöken, allt från att hålla i övningarna i Västra porten till att guida i Varmvalsverket.

Kategori och taggar

Relaterade artiklar

dec 4
Legala pressmeddelanden

Återköp av aktier i SSAB under vecka 48 2023

SSAB AB (publ) (LEI-kod 529900329VS14ZIML164) har under perioden 27 november - 01 december 2023 återköpt sammanlagt 1 698 000 egna aktier, varav 416 000 aktier av serie A (ISIN-kod: SE0000171100) och 1 282 000 aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000120669) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om i syfte att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

dec 4
Customer story

Nordec tillverkar och installerar stålkonstruktioner i SSAB Domex® till Finlands största bro någonsin

Den nya Kronbergsbron som håller på att byggas i Helsingfors kommer att förvandla stadsbilden och bli ett nytt landmärke i den finska huvudstaden. Stommen kommer att bestå av drygt 3 000 ton SSAB Domex® stål.

dec 1
Andra pressmeddelanden

SSAB och Vattenfall i nytt samarbete om leveranser av fossilfritt stål

SSAB och Vattenfall har tecknat en avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål tillverkat med HYBRIT-teknik. SSAB kommer, med insatsmaterial från pilotanläggningen HYBRIT i Luleå, att leverera fossilfritt stål till Vattenfall för att använda i sin verksamhet.