– SSAB är i en styrkeposition då vi lyckats skapa ett mer motståndskraftigt och lönsamt bolag. Vi höjer nu våra ambitioner. Idag lanserar vi ett helt nytt stål, SSAB Zero, med 0,0 kg utsläpp av koldioxidekvivalenter – världens första kommersiella produkt i sitt slag. Vi uppdaterar våra finansiella mål och kan nu bygga vidare för att nå branschledande lönsamhet. Fokus de kommande åren ligger på vårt investeringsprogram som ger förbättrad kostnadsposition och möjligheten att ta ned våra koldioxidutsläpp till i stort sett noll, säger Martin Lindqvist, VD och koncernchef på SSAB.

Lägre kostnader och bättre flexibilitet

Kundernas efterfrågan driver utvecklingen mot hållbara produkter och SSAB fattade förra året ett inriktningsbeslut att öka takten för att genomföra omställningen till fossilfri stålproduktion redan omkring 2030. Planen innefattar främst byggande av två moderna högeffektiva stålverk, så kallade mini-mills, i Luleå och Raahe, Finland.

Det kommer att innebära lägre produktionskostnader och möjlighet att förbättra produktmixen genom att öka kapaciteten för vidareförädling. Det nya produktionssystemet stärker även flexibiliteten med högre andel rörliga kostnader, vilket ökar motståndskraften när konjunkturcykeln viker. Investeringarna för omställningen i Norden (Oxelösund, Luleå och Raahe) väntas totalt uppgå till runt 50 Mdkr, i linje med tidigare bedömning.

– Omställningen kan sänka våra kostnader med storleksordningen 5 Mdkr och vi ser en potential om ytterligare cirka 3,6 Mdkr från högre volymer av höghållfasta stål och andra premiumprodukter. Dessutom räknar vi med en positiv effekt av betydande volymer av SSAB Zero och SSAB Fossil-free. Sammantaget ser vi en årlig resultatpotential på åtminstone 10 Mdkr, efter att omställningen är genomförd, säger Martin Lindqvist.

Potentialen avser årlig resultatförbättring efter 2030 jämfört med ett scenario där SSAB behåller nuvarande masugnssystem.

Nya tillväxtmål

Den ökade kapaciteten för vidareförädling innebär att SSAB kan fortsätta växa inom höghållfasta stål. SSAB Special Steels har som målsättning att leverera 2,2 miljoner ton höghållfasta stål under 2030. Under 2022 uppgick SSAB Special Steels leveranser till 1,4 miljoner ton. SSAB Europe planerar att leverera 1,2 miljoner premiumprodukter och 1,4 miljoner ton Automotive AHSS produkter under 2030. Under 2022 uppgick dessa leveranser till motsvarande 0,8 respektive 0,5 miljoner ton. Samtidigt kommer leveranserna av standardprodukter att minska.

SSAB räknar med att bruttopremien för stål med nära nollutsläpp av fossila koldioxidekvivalenter kommer att uppgå till cirka 300 EUR per ton, mot bakgrund av priset på koldioxidutsläpp i Europa, en högre produktionskostnad samt det värde som adderas till kund. Målsättningen är att leverera 40 000 ton SSAB Zero under 2023 och öka till cirka 100 000 ton under 2025.

– Vi har en spännande tid framför oss och SSAB har en unik möjlighet att stärka konkurrenskraften, vilket skapar värde för alla bolagets intressenter. Men vi behöver samhällets stöd, främst med avseende på effektiva tillståndsprocesser och tillgång till el vid rätt tidpunkt. Det är också viktigt med rimligt lika villkor mellan EU:s länder för statligt stöd till stålföretagens omställning, framhåller Martin Lindqvist.

 

Presentationerna på kapitalmarknadsdagen kan följas via webcast: https://edge.media-server.com/mmc/p/gryt96x8

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel.: +46 72 233 5288

Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12