Senaste versionsnummer är PileWallCalc 4.5.2.0 och RRPileCalc 3.6.1.0. 
Båda programmen kan laddas ner härifrån.

Informationssäkerhet i fokus

Installationspaketen för båda programmen har nu digitala signaturer. Digitala signaturer säkerställer att filerna inte har ändrats eller modifierats i efterhand
Genom detta kan användarna lita på att programmen inte kommer att innehålla någon skadlig kod.
Licensservern, som hanterar registreringen av programmen, har också ändrats. Ny server erbjuder säkrare anslutning mellan programmet och servern.
 
Små buggfixar för PileWallCalc

Första buggen gjorde att materialtjockleken på nedre delen av väggen ändrades till ett minimum om något av korrosionsvärdena ändrades. Naturligtvis orsakade detta besvär om användaren inte märkte förändringen. Detta är nu åtgärdat.
Det andra felet förhindrade att motståndsvärdena på fliken Wall type uppdaterades, om mer exakt beräkning gjordes genom att byta till någon annan flik och komma tillbaka till fliken Wall type. På grund av felet var resultaten som visas på fliken Wall type och på fliken results olika. Efter korrigeringen uppdateras nu resultaten som visas på fliken Wall type för att korrigera värden.
Inte precis en bugg, men terminologin som används i PileWallCalc ändrades. Termen "interlock" ändrades till "connector" i hela programmet. Ny terminologi är bättre i linje med exekveringsstandarden EN 12063.

Mer information om RR®- och RD®-pålar och RD®-pålvägg www.ssab.se/infra