Lisette Mikaelsson, 48, har en examen inom Materialteknik från Luleå tekniska universitet och har haft olika ledande roller inom SSAB sedan 2007.

– Jag är mycket glad över att Lisette har valt att ta rollen. Med hennes goda ledaregenskaper och gedigna erfarenhet från process- och produktionsutveckling, har SSAB nu de bästa förutsättningar för den omfattande transformation som vi ska genomföra under de kommande åren och där Luleå spelar en nyckelroll, säger Lars Olsson, chef för affärsområde Sverige SSAB Europe.

– Det är väldigt roligt att få möjlighet att vara del av utvecklingen mot fossilfritt stål. Samtidigt är det viktigt att fokusera på att utveckla nuvarande arbetssätt, medarbetare och produktion för att nå bra resultat längs hela resan. Jag har redan träffat många trevliga och engagerade medarbetare och jag känner att det finns ett stort intresse för det nya som väntar, säger Lisette.

SSAB står inför stora förändringar, inte minst i Luleå där det finns planer på att byta ut nuvarande stålproduktion från masugn och koksverk till ett integrerat elektrostålverk med ljusbågsugn, valsverk och vidareförädling.

Förändringarna i Luleå kommer att leda till att koldioxidutsläppen minskar med cirka 2,8 miljoner ton årligen. Den nya tekniken är ett avgörande steg i SSABs resa mot fossilfri ståltillverkning och omställningsresan är något som Lisette ser fram emot.

Lisette är uppvuxen i Luleå men flyttade från staden under studietiden för snart 25 år sedan. Nu ser hon fram emot att återupptäcka staden och regionen.

– Det har ju hänt en del sedan jag bodde här, men det ska bli kul att bekanta sig med Luleå på nytt, avslutar Lisette.