Tidigare transporterades större delen av järnvägsvagnarna, oavsett om de krävde lättare eller mer omfattande reparationer, till Swemaints verkstad via på Borlänge bangård.

- Tyvärr hamnade ofta de järnvägsvagnar som kräver enklare reparationer i samma kö som de som kräver mer omfattande åtgärder med risk för flera veckors stillestånd, berättar Peter Carlsson, lasttekniker på SSAB Borlänge och den som kom med förslaget om att inrätta ett spår där man kan utföra enklare reparationer på plats på SSABs område istället för på Swemaints verkstad.

Tidigare var alla vagnar som skulle repareras spridda på olika spår runtom på verksområdet. Sedan i våras samlas alla järnvägsvagnar som är skadade ihop på spår 1701, som ligger på den västra bangården.

- Genom att vi samlar ihop alla skadade vagnar på samma spår får vi dels en bättre överblick över hur många det är dels blir det lättare för Swemaints personal att göra sitt jobb, förklarar Peter Carlsson.

 

Jimmy Larsson, beredare hos Swemaint, och Peter Carlsson, lasttekniker på SSAB, vid spår 1701 som numera är uppställningsspår för skadade järnvägsvagnar. Foto: Henrik Hansson

Jimmy Larsson, beredare hos Swemaint, och Peter Carlsson, lasttekniker på SSAB, vid spår 1701 som numera är uppställningsspår för skadade järnvägsvagnar. Foto: Henrik Hansson

 

Planerar utifrån behov

 

Utöver att vagnarna samlas ihop på ett och samma spår registreras de i ett system som Swemaint har tillgång till. Jimmy Larsson, beredare på Swemaint, kan själv hålla koll på hur många vagnar som behöver repareras.

- Från början var det tänkt att Swemaints mobila serviceteam skulle vara på plats två dagar i veckan för att reparera vagnar men nu kan de själva hålla koll och planera utifrån behovet, säger Peter Carlsson.

- I och med att Green Cargo registrerar skador i deras system för vagnar kan jag hålla koll och planera in mobila serviceteamet utifrån behovet, säger Jimmy Larsson.

 

Minskar slöserierna

 

Det nya arbetssättet gynnar alla parter. För SSABs del har stilleståndstiden för järnvägsvagnar som kräver enklare reparationer kortats avsevärt och hos Swemaint har köerna in till verkstaden minskat.

- Det blev faktiskt ännu bättre än vad jag hade tänkt från början, säger Peter Carlsson och fortsätter:

- Nu när vi slipper transportera vagnarna till verkstaden har stilleståndstiden minskat med resultat att tillgängligheten på dessa vagnar har ökat.

Sammanfattningsvis är detta ett exempel på ett lyckat tvärfunktionellt arbete som förbättrar SSABs flöde genom minskade slöserier i form av såväl kortare ledtider och minskade kostnader som ökad kundnöjdhet genom att vagnparken kan nyttjas bättre.

 

Genom att Swemaints mobila serviceteam kan reparera på plats på SSAB ledtiderna kortats och vagnparken kan nyttjas bättre. Foto: Henrik Hansson

Genom att Swemaints mobila serviceteam kan reparera på plats på SSAB ledtiderna kortats och vagnparken kan nyttjas bättre. Foto: Henrik Hansson