När förändringar och investeringar planeras är det många tekniska utmaningar att ta ställning till, men det är också många som handlar om arbetets genomförande och de medarbetare som utför det. Jonna Barsk, verksamhetsstrateg på SSAB Luleå, berättar om ett forskningsprojekt som tittar närmare på just hur de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna kan komma in tidigare i planeringen av förändringar.
– Fokus är för det mesta att skapa smartare, effektivare och säkrare processer men hur de medarbetare som kör processen blir berörda är en fråga som ofta kommer in sent i genomförandet, och det vill vi ändra på, säger Jonna Barsk.

Lock på skänk


Forskningsprojektet PrOSA projektleds av Luleå tekniska universitet, och SSAB Luleå är samarbetspart. Målet är att skapa ett digitalt verktyg och rekommendationer för att lyfta organisatorisk och social arbetsmiljö tidigt i förändringsprojekt. Som ett exempel berättar Jonna Barsk att projektet ”lock på skänk” är en av de redan genomförda förändringarna på SSAB Luleå som kommer att studeras i PrOSA.
– Lock på skänk gav bra resultat i form av minskad värmeförlust men att det även innebar ändrade och fler arbetsrutiner för medarbetarna var något som kanske borde ha funnits med som en parameter mycket tidigare för att påverka och förbättra planeringen, säger hon.

Ju tidigare desto bättre


Jonna Barsk förklarar att medarbetares kompetens och erfarenhet redan nu beaktas i utvecklingsprojekten vid SSAB Luleå men att det skulle kunna göras tidigare och mer strukturerat. Som alltid med vetenskapliga projekt har PrOSA startat med en undersökning av liknande projekt, vad har andra gjort och kommit fram till? Det visade sig att SSAB Luleå blir först, så projektets resultat kommer att vara intressant för fler industrier.
– Vi räknar med att resultatet blir en hjälp för oss så att organisation och arbetsmiljö kan påverka våra förändringsprojekt mer redan från början, och därmed bidra till bättre slutresultat. Om det sedan blir nyttigt för andra företag så är det ju bara bra, säger Jonna Barsk.

SSAB Luleå bidrar med kompetens


PrOSA ska studera två av våra genomförda projekt, lock på skänk samt nytt styrsystem på gasbehandling Koksverket. Två andra förändringsprojekt ska följas medan de genomförs varav det ena blir svavelrening i torped och det andra inte är utvalt ännu.
– Förutom att vi öppnar för forskarna att studera och följa våra förändringsprojekt så ska vi bidra med kompetens, säger Jonna Barsk.

Den 28 november planeras en första tvärfunktionell workshop med medarbetare från SSAB Luleå som jobbar med projektering.
– Genom att dela med oss av erfarenheter och synpunkter från praktiskt arbete med förändringsprojekt bidrar vi till kunskapsunderlaget, så att verktyget eller beslutsstödet blir så bra som möjligt, säger Jonna.

PrOSA ingår som en satsning i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning som samlar Sveriges metallindustrier.Text: Gunnel Vidén