Den ramstyrda dumpern A30G som är byggd med fossilfritt stål överlämnades av Volvo CE till NCC, idag den 1 juni 2022, på en ceremoni anordnad av LeadIt – Leadership Group for Industry Transition – i samband med Förenta Nationernas klimatkonferens Stockholm+50.

Överlämningen skedde bara nio månader efter att Volvo presenterat världens första konceptfordon med fossilfritt stål och är ett nästa steg för att testa implementeringen av stålet i ordinarie produktion. Det sker också bara tio månader efter att SSAB visat upp det första stålet som tillverkats med vätgas istället för med koks.

– Det här är ett konkret bevis för att den gröna omställningen sker här och nu. Det visar i praktiken att det är möjligt att bygga partnerskap och skapa fossilfria värdekedjor som minskar utsläppen. Jag är glad och stolt att samarbeta med Volvokoncernen och NCC som föregångare i att minska klimatpåverkan i värdekedjan. Tillsammans kan vi inspirera andra, stärka konkurrenskraften hos de hållbara lösningarna och bidra till att målen i Parisavtalet kan uppfyllas, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB.

– Vi är övertygade om att alla aktörer i värdekedjan behöver samarbeta och agera om vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen i anläggningsbranschen. Tack vare våra starka partnerskap med andra drivande och målmedvetna företag kan vi nu leda skiftet mot fossilfritt entreprenadarbete och vara först med att leverera en maskin byggd med fossilfritt stål till en kund. Att gå från ord till handling är avgörande för att bygga den värld vi vill leva i, säger Volvo CE:s vd Melker Jernberg.

– NCC har en tydlig ambition att bidra till en hållbar utveckling. Det arbetar vi strukturerat och målmedvetet för att nå, bland annat genom att välja maskiner som lever upp till våra höga krav. Precis som i detta goda exempel så krävs det långsiktiga och proaktiva samarbeten mellan olika aktörer för att den hållbara förflyttningen ska vara möjlig, Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

Sommaren 2021 producerade SSAB världens första stål tillverkat av järnsvamp reducerat med vätgas i pilotskala. SSAB planerar att erbjuda fossilfritt stål i industriell skala till marknaden redan under 2026 och har som mål att i stort sett eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten omkring 2030, 15 år före tidigare plan. Tillsammans med våra partners och kunder vill vi bygga helt fossilfria värdekedjor, från gruva till slutprodukt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mia Widell, presschef SSAB, [email protected], tel. +46 76527250