Polestar 0-projektet, som tillkännagavs 2021, syftar till att skapa en klimatneutral bil senast år 2030 genom att eliminera utsläppen i leveranskedjan. Stål står för en avgörande del för att nå detta mål och därmed kompensera för transportsektorns stora klimatavtryck. Samarbetet kommer att utforska alla möjligheter med SSABs fossilfria stål, både i syfte att ersätta konventionellt stål som normalt används i bilar, samt försöka ersätta andra material som har ett betydande koldioxidavtryck.

Vi vill stödja våra kunder i deras mål att stärka sin konkurrenskraft och marknadsposition och samtidigt hjälpa dem att i stort sett eliminera sitt koldioxidavtryck. Transportsektorn har en stor möjlighet att göra skillnad och vi är mycket glada över att få samarbeta med Polestar kring dessa frågor, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.

Vi tror på innovation och samarbete som verktyg för att adressera klimatkrisen. Vi är hedrade att SSAB avser att samarbeta med oss i vår strävan att tillverka en verkligt klimatneutral Polestar-bil till år 2030. SSAB visar vägen när det gäller att tillverka kvalitetsstål utan koldioxidutsläpp. SSABs innovativa lösningar kommer att vara ovärderliga för att hjälpa oss att minska koldioxidutsläppen i våra tillverkningsprocesser och i de material vi använder, säger Thomas Ingenlath, vd på Polestar.

SSABs mål är att vara det första stålföretaget i världen att leverera fossilfritt stål till marknaden 2026. I januari 2022 fattade SSAB ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och accelerera företagets gröna omställning. Bakgrunden är den kraftigt växande efterfrågan på fossilfritt stål. Ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen från den egna verksamheten kring 2030, 15 år före tidigare kommunicerad plan. Under 2021 tecknade SSAB flera strategiska partnerskap inom fossilfritt stål med kunder som Volvo Group, Volvo Cars, Cargotec, Daimler/Mercedes-Benz och Peab.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Hoikkala, Press Officer SSAB, [email protected], +46 73 655 1117

Om Polestar 0-projektet

Polestar 0-projektet är Polestars ambitiösa målsättning att skapa den första verkligt klimatneutrala bilen till 2030, vilket tillkännagavs i företagets första årliga rapport, publicerad i april 2021. Polestar 0-projektet syftar till att minska koldioxidutsläppen genom att förändra sättet som bilar tillverkas på. Tillvägagångssättet kommer att omfatta samarbete genom hela utvecklingsprocessen och värdekedjan, från leverantörer till återförsäljare.