I Borlänge pågår ett omfattande skolbygge där Gylle skola förnyas och samtliga gamla byggnader
rivs, förutom panncentralen som renoveras. Allt ska stå klart om 5 år och då har total 20 000 m2 GreenCoat® levererats till tak och fasader. Ursprungligen hade arkitekterna tänkt sig målat aluminium med specialfärger men Patrik Fäldt fick alla på andra tankar.

-       Vi fick vara med i planeringen från början och insåg snart att de ursprungliga idéerna skulle bli svåra – om inte omöjliga – att realisera. Vårt förslag att gå från aluminium till GreenCoat® från SSAB vann gehör och nu är vi mitt uppe i projektet, säger Patrik Fäldt, VD på Isaksson Rostfria i Borlänge.

Skanska, White Arkitekter och Kommunfastigheter i Borlänge arbetar tillsammans med det stora projektet som ska pågå i flera år framåt. När allt är klart kommer fyra stora hus inrymma total 1200 elever och skolpersonal från förskoleklass till årskurs nio. Vart och ett av de fyra byggnaderna har var sin färg; gul, grön, blå och röd – alla standardfärger och nyanser från SSABs GreenCoat®. Plåten de använder levereras dessutom av ett lokalt företag; Dala-Profil AB i Borlänge.

-       Det känns väldigt bra att Dala-Profil AB, som vår GreenCoat Partner, kan vara delaktiga i det här stora bygget. Det blir en bra, lokal prägel på hela uppdraget, säger Magnus Andersson SSAB och försäljningschef Sverige för GreenCoat.
 

Minusgrader och jubileum
Trots att det råder vinter så pågår arbetet. GreenCoat® kan formas ner till minus 15 grader vilket gör att bygget kan utföras även under vintern. År 2022 firar Isakssons Rostfria 100 år som företag. Från att från början varit ett renodlat plåtslageri har det över decennierna utvecklats till ett företag med tre huvudinriktningar. Byggplåt är den självklara stommen som kompletterats med rostfria applikationer och slutligen miljöteknik. 2022 är också året då GreenCoat firar 10 år på marknaden.

-       Självklart ska vi fira på något sätt men för tillfället har vi fullt upp med att hinna med enligt plan. Alla byggnadsplåtslagare är fullt upptagna med projektet och vi har dessutom fått ta in en samarbetspartner i form av Plåt-Lars från Falun för att klara kompetensen, säger Patrik Fäldt.

Då hela bygget är ett så omfattande projekt - och för att hålla en tydlig transparens – är alla parter överens om att hålla en öppen redovisning, en så kallad Partnering. På så sätt hålls kostnader inom budget och man kan i ett tidigt skede se om något drar iväg.

 


Bildtext: Patrik Fäldt, VD Isakssons Rostfria på ett av  de fem taken som trots vinter kläs med GreeenCoat®

 


Bildtext: Översiktsbild över hela skolområdet.

 

För mer information kontakta:

Isaksson Rostfria AB    SSAB EMEA
Patrik Fäldt    Magnus Andersson 
VD, Isaksson Rostfria   SSAB Europe, försäljningschef GreenCoat®
Telefon 0243-20 43 40   Telefon: 0243-760 90
Mobil: 0706-41 27 36   Mobil: 070 227 7075

 

 

För mer information om GreenCoat:
https://www.ssab.se/varumarken-och-produkter/greencoat

För mer information om Isaksson Rostfria: https://isakssons.com/

För mer info om Gylle skola:
https://www.borlange.se/bygga-bo-och-miljo/borlangevaxer/byggprojekt/pagaende/skolor-och-forskolor/nya-gylle-skola/illustrationsbilder-gylle-skola