SSAB Raahe

SSAB strävar efter att vara helt fossilfritt och att eliminera företagets fossila koldioxidutsläpp senast år 2045. 2016 lanserade SSAB, LKAB och Vattenfall initiativet HYBRIT, där masugnsprocessen, som står för cirka 90% av koldioxidutsläppen, kommer att ersättas med elektrisk ljusbågsugnsteknik som använder direktreducerat järn, eller järnsvamp, som producerats med hjälp av grön vätgas. Den nya tekniken tar bort behovet av fossilt kokskol för produktion av råjärn, och de återstående fossila bränslen som behövs vid produktionen kommer att ersättas med biogas eller av elektrifierade processer.

Forskningsprojektet Towards FFS stöder nu SSAB:s strategiska mål att gradvis gå över till fossilfri ståltillverkning genom att kartlägga lösningarna och alternativen för att ersätta fossila bränslen med förnybar energi inom ståltillverkningen. FFS-projektet är en fortsättning på Energy4HYBRIT-projektet 2020 som undersökte behovet och tillgängligheten av biomaterial och bioenergi och de tekno-ekonomiska möjligheterna att använda dessa i stålverkstillverkningen vid SSAB Raahe. FFS-projektet kommer att bygga vidare på detta arbete och målet är att hitta lösningar för att producera gröna energilösningar, dvs. vätgas, biokol och biogas som kan användas inom stålindustrin. Projektet kommer dessutom att utvärdera smältning av vätgasreducerad järnsvamp i elektrisk ljusbågugn, tillverkning av fossilfri kalk och nya lösningar för att använda de biprodukter som skapas i ståltillverkningsprocesserna.

FFS-projektet kommer också att bygga den expertis som behövs och stödja investeringsbeslut på flera miljarder euro i syfte att nå målet om koldioxidneutralitet. Projektet har en total budget på 10,7 miljoner euro och Business Finland bidrar med 5,6 miljoner euro till projektet under en tvåårsperiod.

”FFS-projektet kommer att skapa forskningssamarbeten med stora inhemska företag inom energisektorn, t.ex. företag som tar fram grön vätgas. En av utmaningarna i projektet kommer att vara att kombinera ny produktionsteknik, nya energiformer och tillverkning av höghållfast kvalitetsstål på ett ekonomiskt lönsamt sätt och med fokus på hållbarhet”, säger Jarmo Lilja, Process Development Manager på SSAB Raahe.

FFS-projektkonsortiet består av SSAB, Ovako, Fortum, Valmet, Nordkalk, Tapojärvi och Luxmet. Universitetet i Uleåborg, VTTs Tekniska forskningsinstitut och Åbo Akademi deltar i forskningsdelen av projektet. Andra företag som stöder projektet är ABB, Andritz och Finnsementti. Projektet är en del av Association of Finnish Steel and Metal Producers strategiska agenda, som bygger på Finlands mål att vara koldioxidneutralt 2035.

”FFS-projektet ger oss ett utmärkt tillfälle att studera kritiska tillverkningssteg och hur det fungerar med vätgasbaserad ståltillverkning. Jag tror att FFS-konsortiet kommer att vara ett av de första i världen som använder forskning för att lösa utmaningarna med att säkerställa flexibilitet i processkedjan och kapacitet att producera hög kvalitet”, berättar professor Timo Fabritius vid universitetet i Uleåborg.

Under 2020 startade SSAB Raahe den tekniska planeringen för att övergå till fossilfri ståltillverkning. Mer information om den planerade övergången finns på ssab.fi/raahe

För mer information, kontakta:

Jarmo Lilja, processutvecklingschef, SSAB Europe, SSAB
[email protected], tel. +358 40 557 8892

Professor Timo Fabritius, Process Metallurgy Research Unit, University of Oulu
[email protected], tel. +358 40 554 6683

Media: Atte Kaksonen, SSAB Corporate Communications, atte.kaksonen @ ssab.com, tel. +358 50 3143 634