Andra nyheter

SSAB del av lösningen i att skicka överskottsvärme från ESS till fjärrvärmenätet i region Skåne

SSAB och Alfa Laval kommer tillsammans med E.ON och Kraftringen att bidra till att tillvarata enorma mängder överskottsvärme från European Spallation Source (ESS), som väntas bli världens kraftfullaste neutronkälla. Överskottsvärmen kommer att tas tillvara av Alfa Lavals värmeväxlare, delvis byggda med utsläppsfritt SSAB Zero TM-stål, och användas för att leverera fjärrvärme till delar av region Skåne.

– För att bromsa den globala uppvärmningen måste världen minska sina koldioxidutsläpp och hitta effektiva energianvändningar. Partnerskap och projekt som detta, där hela värdekedjan arbetar tillsammans, är avgörande för att nå klimatmålen, säger Thomas Hörnfeldt, VP för hållbara affärer på SSAB.

Den 8 mars levererade Alfa Laval två av världens första Concept Zero TM värmeväxlare till ESS, delvis byggd med SSAB Zero TM, ett återvunnet stål tillverkat med fossilfri energi och biobränsle, vilket resulterar i praktiskt taget noll koldioxidutsläpp från ståltillverkningen. Genom att använda SSAB Zero TM i stället för traditionellt stål närapå halveras koldioxidavtrycket i värmeväxlarens material.

Totalt installeras tre Alfa Laval-värmeväxlare som kommer att användas för att skicka restvärme från de kraftfulla instrumenten på ESS till fjärrvärmenätet i delar av region Skåne. Värmen går genom E.ON:s ectogridTM, ett energisystem för värme och kyla som används av ESS, och skickas sedan vidare till Kraftringens fjärrvärmenät.

 

Partnerskap när det är som bäst

– Det här samarbetet visar hur vi genom partnerskap kan använda befintliga tekniker och nätverk för att driva energiomställningen och utveckla mer hållbara städer, säger Julien Gennetier, VP för energidivision på Alfa Laval.

– Vi är stolta över att vara en del av det här initiativet. Att vidta åtgärder för hållbarhet är en del av vår anläggnings uppdrag, där forskning inom material- och livsvetenskaper kommer att bidra till att hantera globala utmaningar, säger Helmut Schober, generaldirektör för ESS.

– Olika smarta lösningar för lokala energisystem är viktiga komponenter i den globala klimatomställningen. Vi är glada att ESS bidrar med restvärme till vårt fjärrvärmesystem. Genom att ta till vara restvärme minimeras energiförlusterna och vi skapar tillsammans ett hållbart cirkulärt energisystem, säger Sezgin Kadir, vd för Kraftringen Energi.

– Lösningen är ett bra exempel på hur samhället kan använda spillvärme i olika processer och ligger i linje med vår globalt lanserade COP28-prisbelönta värme- och kyllösning E.ON ectogridTM, säger Carin Kuylenstierna, strategi- och hållbarhetschef för E.ON.

 

Vetenskap och värme

Värmeväxlarna som anlände förra veckan väntas vara i drift senare i år. ESS, en av Europas största forskningsinfrastrukturer, väntas vara i full drift 2028. Anläggningen innehåller toppmodern teknik som den mest kraftfulla linjära protonacceleratorn som någonsin byggs, ett heliumkylt målhjul av volfram och sofistikerade vetenskapliga instrument som kommer att möjliggöra ny forskning till förmån för tusentals forskare från akademin och industrin. Och som grädde på moset kommer anläggningen att leverera överskottsvärme till staden.

Relaterade artiklar

mar 21
Andra pressmeddelanden

SSAB lanserar världens första utsläppsfria stålpulver

SSAB lanserar idag världens första utsläppsfria stålpulver för kommersiella leveranser, tillverkat av återvunnet stål. Produkten skapar möjligheter för kunder att 3D-printa sin unika design i stål producerat utan fossila koldioxidutsläpp. Pulvret kombinerar egenskaperna hos SSABs höghållfasta stål med de lätta strukturer som är möjliga med 3D-printing.

mar 21
Andra nyheter

Storbolag i unikt forskningssamarbete för att eliminera växthusgasutsläpp

SSAB har tillsammans med flera svenska storbolag och universitet inlett ett nytt forskningssamarbete i syfte att identifiera teknologier och lösningar som eliminerar utsläpp av växthusgaser. Utöver SSAB ingår Boliden, Borgstena, Lindholmen Science Park, Polestar, Sekab, SKF, Stora Enso, Volvo Cars och flera universitet i satsningen som går under namnet Mission 0 House.

jul 15
Andra nyheter

SSAB har inlett ett omfattande forskningsprojekt i Finland för att ersätta fossila bränslen med förnybar energi inom ståltillverkningen

SSAB har inlett ett omfattande forskningsprojekt i Finland – Towards FFS (Fossil-Free Steel). I projektet kommer SSAB att arbeta tillsammans med industri- och forskningspartners för att hitta olika lösningar och alternativ för att producera fossilfritt stål och därmed sluta använda fossil energi.