Examensjobbet på SSAB i Borlänge har givit Lilli Zickerman Bexell mersmak. Nu vill hon fortsätta att omsätta det hon lärt sig på universitetet i praktiken. Bengt-Olof Gradén, automationsingenjör, har varit hennes handledare under våren. Foto: Henrik Hansson.

Jan Björk är chef för en sektion inom Underhållsutveckling som ansvarar för automation på SSAB i Borlänge. I hans team har man sedan ett par tre år tillbaka tagit emot och handlett examensjobbare varje år.
- Det finns inga nackdelar med att ha examensjobbare. Studenterna kommer med nya kunskaper och perspektiv, så det är ett lärande i båda riktningar, och vi får möjlighet att visa vad vi har och vilka möjligheter det finns på SSAB, säger han.
Alla uppdrag som examensjobbarna får är inom områden som SSAB arbetar med eller som ska undersökas och som bidrar till verksamheten.
- Vi tror det är viktigt att uppdragen de har är på riktigt och att de verkligen får bidra till vår verksamhet.
Det är något som Lilli Zickerman Bexell instämmer i. Under våren 2021 har hon gjort sitt examensjobb hos Janne Björk och hans team.


Jan Björk är chef för automationsteamet på SSAB i Borlänge där man tar emot examensjobbare varje år just för att det är ett viktigt verktyg i framtida rekrytering. Foto: Henrik Hansson

Väl mottagen

Examensjobbet har handlat om att se över regleringen i älvvattenpumpsystemet, som har problem med att trycket blir högt och lågt när såväl Varmvalsverket som Kontinuerliga glödgningslinjen stänger sina ventiler eller när det blir varmt i älven. Lillis uppdrag har varit att kartlägga och sedan bygga en matematisk modell av älvvattenpumpsystemet.
- Med den matematiska modellen kan vi sedan simulera olika sätt att reglera och framför allt se till att det inte blir instabilt, förklarar hon.
Bengt-Olov Gradén, automationsingenjör, har varit hennes handledare och han har varit till stor hjälp i arbetet.
- Jag har verkligen blivit mycket väl mottagen och fått den hjälp jag behöver. Bengt-Olov har alltid tagit sig tid att hjälpa mig när jag har behövt det och jag har kunnat diskutera allt med honom.

Testa sina kunskaper i verkligheten

Lilli Zickerman Bexell har alltid gillat matte och fysik och valde därför att läsa till civilingenjör med inriktning mot teknisk fysik och elektroteknik på Linköpings universitet.
- Jag tyckte det var kul med matte och fysik när jag gick på gymnasiet och ville lära mig mer om hur man kan omsätta matten till fysik, det vill säga hur man kan applicera den i verkligheten, berättar hon.
På universitetet har det varit mycket teori och inte så mycket praktik. Därför var det viktigt för henne att verkligen få testa sina kunskaper i verkligheten när hon skulle göra sitt examensjobb. Eftersom hon är från Borlänge ville hon gärna göra sitt examensjobb på hemorten och då hon har valt reglerteknik som inriktning var det självklart att det skulle bli inom en stor industri.
- SSAB var ett ganska självklart val. Ju längre tid jag har varit här desto mer har jag lärt och förstått hur många olika processer det finns i ett så stort företag som SSAB och att det hela tiden går att hitta nya att sätta sig in i och lära mer om.


Verkligheten är mer komplicerad än man tror, det är en av lärdomarna från mitt examensjobb på SSAB i Borlänge berättar Lilli Zickerman Bexell. Foto: Henrik Hansson

Stannar kvar på SSAB

Även om examensjobbet är klart och snart redovisat är inte Lilli Zickerman Bexell klar med SSAB. Under sommaren har hon fått sommarjobb på SSAB. Hon blir kvar på Automation och får nya uppdrag på listan över saker som ska göras. I höst börjar hon i SSABs Technical Development Program, som är ett traineeprogram inom teknisk utveckling. Den första perioden ska hon vara kvar hos Jan Björk och hans team men sedan blir det andra orter i Sverige.
- Jag ser fram emot det för nu vill jag fortsätta att jobba, att få omsätta mina kunskaper från universitetet i praktiken. Se om de håller.