-Vi kommer att kombinera produktivitet, snäva toleranser och planheten från SSABs bandplåt verk i Borlänge med Oxelösunds exceptionella härdlinje. Genom att svetsa ihop bandplåt och sedan värmebehandla den får vi en bred plåt med mycket bra egenskaper som håller en hög kvalité och ger kunderna nya möjligheter, säger Per Elfgren ansvarig för marknadsutveckling på SSAB Special Steels.

Per Elfgren

Även om den nya svetslinjen kommer att vara automatiserad så kommer det att krävas nyanställningar för en kontinuerlig översyn av maskinparken och för utveckling av både processen och produkten.

-Jag är oerhört glad över att vi kan ta ännu ett steg i att utveckla SSAB i Oxelösund och göra det mer konkurrenskraftigt genom att erbjudandet till kunderna blir mer attraktivt. Det är bra både för oss och för orten när vi kan utveckla verksamheten och skapa fler arbetstillfällen, säger Per Elfgren.

Målgruppen för den nya produkten är främst flaktillverkare runt om i världen. Plåten gör det möjligt att bygga lätta men också väldigt slitstarka flak. Ett flak med lägre tomvikt innebär miljöfördelar med ökad nyttolast och lägre bränslekostnader per transporterat ton. Ett samarbete har pågått med några av flaktillverkarna för att utveckla produkten. Utvecklingen har varit framgångsrik och om cirka två år kan de första plåtarna börja tillverkas.