Håkan Folin har varit Ekonomi- och finansdirektör och medlem av SSABs koncernledningen sedan 2013. Innan dess har han innehaft flera viktiga roller på SSAB globalt.

– Efter femton år i bolaget är det dags för mig att gå vidare. SSAB har idag en unik position på marknaden globalt inom höghållfasta stål, två väldigt starka hemmamarknader och vi är dessutom ledande i den gröna omställningen. Jag har haft förmånen att få vara med om en fantastisk resa på SSAB och arbetat tillsammans med många dedikerade och erfarna medarbetare, säger Håkan Folin.

– Håkan har haft en lång karriär på SSAB. Han har spelat en viktig roll för utvecklingen och genomförandet av företagets strategi och för att bygga ett finansiellt starkt SSAB. Håkan har också varit med och genomfört förvärv så som IPSCO och Rautaruukki. Jag vill tacka Håkan för hans insatser för företaget och önska honom lycka till med det nya uppdraget, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB.

Håkan Folin lämnar SSAB under senare delen av  2021 och en rekryteringsprocess för att hitta hans efterträdare inleds omedelbart.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of IR, [email protected], tel. + 46 70 295 2912