Koncernchefens kommentar

SSAB ökar resultatet kraftigt under det första kvartalet 2021. Efterfrågan är stark, priserna stiger och vi har tagit strategiska kliv framåt i vårt arbete med att ställa om till en fossilfri stålproduktion. Återhämtningen som inleddes under hösten har förstärkts under första kvartalet. SSAB har hållit en stabil produktionsnivå och tillsammans med bättre priser och högre leveranser ökade resultatet med drygt 1,4 Mdkr jämfört med fjärde kvartalet 2020. Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 1 993 (343) Mkr. 

Efterfrågan på höghållfasta stål är stark och SSAB Special Steels höll en hög och stabil produktionstakt. Leveranserna uppgick till rekordhöga 376 (305) kton och rörelseresultatet steg till ett nytt rekord om 904 (458) Mkr. Rörelsemarginalen ökade till 18 (10) %.

SSAB Europes resultat steg till 758 (0) Mkr. Stark efterfrågan har lett till högre leveranser och bättre priser. Även SSAB Americas ökade resultatet som uppgick till 268 (106) Mkr. Bättre marginaler bidrog positivt medan leveranserna påverkades negativt av väderrelaterade problem i Nordamerika samt låga ingående ämneslager.

Åtgärderna för att begränsa smittspridningen av Covid-19 fortsätter och produktionen har löpt utan större påverkan. Marknadsläget är gynnsamt och vi förväntar oss en fortsatt god aktivitet under det andra kvartalet 2021.

SSAB leder stålindustrins gröna omställning med målet att bli fossilfritt senast 2045. Under kvartalet har vi fortsatt ta steg för att bli först i världen med fossilfritt stål på marknaden. Med fossilfritt stål minskar vi inte bara våra egna utsläpp, vi hjälper även våra kunder att minska sin klimatpåverkan och samtidigt stärka deras konkurrenskraft. I april ingick vi strategiskt samarbete med AB Volvo kring världens första fordon av fossilfritt stål med leverans till konceptfordon redan i år. Kundernas stora intresse gör att vi undersöker förutsättningarna för att ställa om till fossilfri produktion i Luleå tidigare än planerat. Omställningen av Oxelösund fortlöper enligt plan och investeringarna har startat.

Tillsammans med våra partners, LKAB och Vattenfall, skapar vi något unikt till våra till kunder – den mest effektiva fossilfria värdekedjan i världen. De tre bolagen har tillsammans beslutat att industrialiseringen av HYBRIT ska inledas i Gällivare med världens första demonstrations-anläggning för fossilfri järnsvamp, råvaran till fossilfritt stål. Kapaciteten ska uppgå till 1,3 miljoner ton fossilfri järnsvamp och anläggningen planeras att vara klar 2026. Vidare startar vi bygget av ett vätgaslager utanför Luleå för att utveckla tekniken för lagring. Lagring spelar en viktig roll för framtida effekt- och energibalansering genom att exempelvis använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt. SSAB:s omställning fortskrider i högsta möjliga takt och jag är övertygad om att vi kan stärka vår ledande position ytterligare.

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för första kvartalet 2021

SSAB bjuder in till presentation av rapporten för första kvartalet 2021 klockan 09.30 måndagen den 26 april 2021. Presentationen sker genom en telefonkonferens som också sänds via SSABs webbsida.

Rapporten för första kvartalet 2021 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin. Presentationen hålls på engelska.

Tid: måndag, den 26 april 2021, klockan 09.30

Telefon:
Sverige:  +46 856 6426 51
UK:         +44 3333 0008 04
USA:      +1 8558 5706 86
Konferens ID: 27447361#

Länk till webbsändning: Till webbsändning

För ytterligare information, vänligen kontakta
Investor Relations: Per Hillström, Head of IR, [email protected], +46 70 2952 912
Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], +46 8 4545 734

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2021 kl. 07.30 CET.