Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat för första kvartalet 2024 uppgick till 3 157 (4 733) Mkr. Nedgången jämfört med fjolåret var främst hänförligt till att priset för grovplåt i USA backade från en hög nivå. Europamarknaden var fortsatt relativt svag medan marknaden för höghållfasta stål var mer stabil. Omställningen till fossilfri stålproduktion fortsätter och SSAB har fattat beslut om att investera EUR 4,5 miljarder i stålverket i Luleå. Förutom att eliminera cirka 7 % av Sveriges koldioxidutsläpp innebär investeringen en rad fördelar såsom lägre produktionskostnader, ökad flexibilitet samt en bättre produktmix.

SSAB Special Steels hade ett rörelseresultat om 1 781 (2 094) Mkr med en rörelsemarginal om 23 (24) % under kvartalet. Special Steels unika erbjudande adderar mervärde till våra kunder, vilket innebär mer stabila priser jämfört med standardprodukter.

SSAB Americas rörelseresultat för första kvartalet minskade till 1 412 (2 675) Mkr och rörelsemarginalen var 23 (35) %, då priserna försvagades från en hög nivå. SSAB Europe hade ett rörelseresultat om 163 (0) Mkr och en rörelsemarginal på 2 (0) %. Marknaden var svag och de politiska strejkerna i Finland hade en negativ effekt om cirka 350 Mkr, medan utveckling av höghållfasta stål till bilindustrin var god. Strejken i april bedöms påverka det andra kvartalet negativt med 125 Mkr.

Både Tibnor och Ruukki Construction har genomfört besparingsprogram som innefattade personalneddragningar, vilket kommer att fortsätta ge en positiv effekt under kommande kvartal.

Säkerheten fortsatte att förbättras och olycksfallsfrekvensen (LTIF) minskade till 0,81 (0,92) under kvartalet.

Intresset för produkter utan koldioxidutsläpp är stort och i början av april fattade SSAB beslut om att bygga ett toppmodernt och högeffektivt stålverk i Luleå.  Kapaciteten kommer att uppgå till 2,5 miljoner ton per år med två ljusbågsugnar, avancerad skänkmetallurgi med integrerat valsverk. Investeringen omfattar även en anläggning med kallvalsning och galvanisering för att förse fordonsindustrin med ett större utbud av premiumprodukter.

Investeringen i Luleå uppgår till EUR 4,5 miljarder inklusive ram för oförutsedda utgifter. Detta innebär att ersättningsinvesteringar om cirka EUR 2 miljarder fram till 2035, som annars skulle behövas för att upprätthålla nuvarande masugn, stålverk och koksverk i Luleå samt valsverket i Borlänge, kan undvikas. Värdeskapandet är betydande, jämfört med alternativet att fortsätta investera i dagens system, väntas en årlig förbättring av EBITDA-resultatet med mer än 5 Mdkr givet nuvarande prognoser för råvarukostnader. Stålverkets design möjliggör en produktionsökning om 0,5 miljoner ton per år och en mixförbättring med 1 miljoner ton per år av special- och premiumstål. Omställningen av Luleå kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7 procent utöver de 3 procent som försvinner med omställningen av stålverket i Oxelösund.

SSAB bjuder in till presentation av delårsrapporten för första kvartalet 2024 klockan 09.30 onsdagen den 24 april 2024.

Rapporten presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Leena Craelius.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com.

Länk till webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/fgnkzc35

Det går även att delta via telefon. Klicka på länken nedan, fyll i formuläret och du kan välja om du vill ringa in själv eller bli uppringd genom att klicka på ”Call Me”.

Länk till telefonkonferens: https://register.vevent.com/register/BIc6ab9a6f55a3484aaedf5ec45b29b64b

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel. +46 72
 233 5288

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2024 kl. 07.30 CEST.