Kan gamla transportband och lastpallar från SSAB förvandlas till nya smarta produkter? Projektet Från Skräp till Skatt handlar om cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion och produktion. Det vänder sig till elever på gymnasiet som ska utbildas i entreprenörskap och innovation. Eleverna får jobba med spillmaterial från norrbottnisk tillverknings- och förädlingsindustri som de använder som inspiration för att komma på nya produkter, tjänster och kanske till och med företag.

SSAB deltar i projektet och bidrar med spillmaterial i form av transportband och lastpallar. Kristina Lindqvist från avsnitt Återvinning på SSAB har löst allt det praktiska med materialet som lämnas över, och hon hoppas det ska inspirera till nya hållbara produkter eller tjänster.

– Det här är exempel på material som vi i dagsläget inte återvinner. Det ska verkligen bli spännande att följa projektet och se vilka idéer som kommer fram, säger Kristina Lindqvist.

Utbildningsmaterialet Från skräp till skatt är framtaget av Ung Företagsamhet i Norrbotten och Teknikens Hus, i samarbete med Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och det lokala näringslivet i Norrbotten. Det riktar sig dels till lärare som arbetar med Ung Företagsamhets processutbildning UF-företagande, dels till andra som är intresserade av att utbilda om cirkulär ekonomi.


Linda Ökvist, Teknikens hus, tar emot bitar av gamla transportband från Kristina Lindqvist, SSAB.

Linda Ökvist är projektledare på Tekniken Hus, och hon sätter ihop en box med spillmaterial från flera av Norrbottens industrier:

– Intresset för boxarna är stort och vi så glada att företag som SSAB ser nyttan och värdet med projektet, att vi kan hjälpas åt att ta tillvara spill, återbruka, återvinna och vara en del av att lösa ett problem, på riktigt. Tänk om detta spill som vanligtvis måste tas om hand, med kostnader som följd, kan komma till nytta?

Materialet i projektet kan användas på olika sätt; till exempel som enskilda lektioner, som ett projektarbete eller för elever som kommer att driva UF-företag under ett år på gymnasiet.

– Vi har sett att elever ofta vill bidra till en positiv förändring med sitt UF-företag men att de saknar förkunskaper som hjälper dem att komma på miljömässigt och socialt hållbara affärsidéer. Vi vill dels hjälpa eleverna till en bättre förståelse av vad som gör produkter miljömässigt och socialt hållbara, dels uppmuntra dem till att komma på nya hållbara affärsidéer, gärna affärsidéer som använder sig av spillmaterial som redan finns runtomkring i Norrbotten, avslutar Linda Ökvist.

Alla företag som delar spillmaterial är också beredda på att elever kontaktar dem för att köpa spillmaterial till att tillverka sina egna UF-produkter.