I filmen som togs fram i samband med 75 års jubileet 2018 kan ni följa de första utvecklingen från det riksdagsbeslut 1940 om att bygga Norrbottens järnverk till bildandet av SSAB 1989.