Det är en grå söndagsmorgon i slutet av oktober. För nionde söndagen i rad är Räddningstjänsten Dala Mitt på studiebesök på SSAB i Borlänge. Varje skiftlag ska göra tre studiebesök under hösten. Syftet är att lära sig mer om SSABs anläggningar för att vara bättre förberedda om och när de behöver göra en insats.
- Samverkan med räddningstjänsten är en del i den beredskap SSAB som en Seveso-klassad anläggning ska. De här femton besöken är början på ett långsiktigt samarbete med räddningstjänsten, berättar Peter Lind som är brandskyddsledare på SSAB i Borlänge.


Larmmekaniker Matt Sohlberg (till höger) visar och berättar övergripande om media som används för Jens Öhman, Johan Lööf och David Svensson.Foto:Henrik Hansson

Energi och media

Denna söndag är det fokus på energi och media. De sex brandmännen kommer i tre bilar, de har ju jour och om larmet går måste de snabbt kunna rycka ut. Därför har de både stegbilen och släckningsbilen med sig.
Matti Sohlberg som arbetar som larmmekaniker på SSAB i Borlänge, har fått uppdraget att visa brandmännen runt. Första stoppet är hos energi- och mediacentralen, som ligger nära Varmvalsverket. Här delas laget upp i två grupper, räddningsledare Johan Wedlund, brandmännen Daniel Nyström och Simon Henriksson börjar med att besöka själva energi- och mediacentralen, där operatörerna Marcus Jansson och Hossein Safaei visar och berättar om deras arbete och svarar på frågor.
De andra tre brandmännen Jens Öhman, Johan Lööf och David Svensson får följa med Matti Sohlberg till reglerstationen för naturgas som är placerad på planen utanför. Matti visar och berättar, Jens, Johan och David lyssnar, observerar och ställer frågor. Efter en stund byter man och Jens, Johan och David får komma in och träffa Marcus och Hossein.


Naturgasterminalen var andra stoppet på studiebesöket. Foto: Henrik Hansson

Sightseeing

Nästa stopp för besökarna är terminalen för lossning av naturgas och syrgas. På vägen blir det lite sightseeing på området, då man väljer att ta vägen förbi centrala verkstäderna, betsträckorna och förbi utlastningen i hall 10 innan man svänger ut på Västra vägen och kör över bron över älven och förbi gasollagret på den östra sidan.
Att få orientera sig på området är en viktig del med de här besöken berättar Johan Wedlund.
- Förr när vi åkte på automatlarm var vi ju oftare inne på området och hade en bättre uppfattning om hur det ser ut, men idag när vi inte längre rycker ut på automatlarm så är det mer sällan vi är här. På gott och ont, säger Johan Wedlund och fortsätter:
- Det är oerhört värdefullt att få göra de här besöken, både att få lära oss mer om anläggningarna och att hitta men framför allt att lära känna säkerhetstjänsts personal bättre. Att man har träffat personerna och fått ett ansikte, gör det lättare när och om det är skarpt läge.
Matti Sohlberg nickar instämmande. För honom och hans kollegor handlar det också om att få en bättre relation med Räddningstjänsten, att lära känna varandra lite bättre för att kunna när och om det inträffar något kunna samarbeta ännu bättre.


Gasollagret på östra sidan av Dalälven är sista stoppet på besöket.Foto: Henrik Hansson

Naturgas och gasol

Inne på naturgasterminalen står en lastbil inne för lossning. Matti Sohlberg berättar att endast en lastbil med naturgas får befinna sig inne på SSABs område åt gången. Om det kommer en bil till får den vänta utanför Södra portens grindar.
Gasollagret är dagens sista stopp. På vägen visar Matti Sohlberg brandlarmcentralen varifrån sprinklersystemet för gasollagret hanteras. Till skillnad från naturgasen som transporteras på lastbil och lossas sju dagar i veckan kommer gasolen på tåg och lossas sex dagar i veckan.
Gasollagret är placerat på den östra strandkanten av Dalälven. Just denna dag är det ingen lossning så det blir bara ett besök i lagret. Så där mellan de stora gasoltankarna med utsikt över Dalälven tackar Johan Wedlund och hans brandmän för ett intressant och givande besök. Den sista frågan om vad de ska få besöka nästa gång kan tyvärr Matti Sohlberg inte svara på.
- Det får bli en hemlighet, säger han.


I Energi- och mediacentralen berättar och svarar Marcus Jansson och Hossein Safei på brandmännens frågor. Foto: Henrik Hansson

Fakta Seveso

”Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor” eller Sevesolagen som den kallas i dagligt tal styr alla verksamheter som hanterar farliga ämnen och som vid olycka kan få stora konsekvenser för människa och miljö. Det finns två kravnivåer, en lägre och en högre beroende på risk. SSAB är klassat i den högre nivån på alla tre svenska produktionsorter: Borlänge, Luleå och Oxelösund.
I Borlänge är orsaken till den högre kravnivån den storskaliga lagringen av ca 800 ton gasol, 500 ton flytande naturgas (LNG) och en stor syrgasförbrukning med en lagringskapacitet på 1200 ton flytande syre. Dessutom hanteras också stora mängder andra brandfarliga gaser, drivmedel och saltsyra. Här kan du läsa mer om Seveso och vad det innebär.