Fem minuter senare anländer den första insatsstyrkan från räddningstjänsten med släckningsbil. Larmmekaniker Thord Andersson guidar dem ner till olycksplatsen vid vägpunkt 56.
Räddningsledaren, larmmekanikern och larmoperatören i Västra porten förbereder sig tillsammans under framkörningen via det gemensamma radiosystemet. Väl på plats vid olycksplatsen upprättas en sambandscentral för fortsatt samverkan mellan räddningsledaren och larmmekanikern. Samtidigt börjar räddningsstyrkan förbereda sig för att göra en första insats som är en livräddande insats.
Slangar dras fram, rökdykare gör sig beredda för att gå in i lokalen och strax har de lokaliserat den skadade – som i det här fallet är en docka för det här är en övning.

 

Organisation och samarbete

Det är andra onsdagen i rad som Räddningstjänsten Dalamitts stationer i Borlänge, Falun och Ludvika genomför en kemövning tillsammans med SSAB i Borlänge.
Peter Eriksson, som tillsammans med kollegan Nichlas Armgren, har planerat övningen, berättar att huvudsyftet är att öva organisation och samarbete.
- Det är första gången som Borlänges och Faluns stationer genomför en kemövning tillsammans med Ludvikas station, berättar han medan han står och observerar vad som händer vid själva olycksplatsen.
De två rökdykarna jobbar metodiskt med att först ta hand om den skadade och sedan få loss hen som ligger fastklämd under en stor behållare fylld av någon slags vätska.
Olycksplatsen som också kallas för het zon beträds bara av rökdykarna. Utanför i den varma zonen finns nästa gäng och resterande befinner sig i den kalla zonen.

Sevesoklassad anläggning

Nu har både en insatsstyrka från Borlänge och sedan Ludvika anlänt till olycksplatsen. Varje styrka har sitt uppdrag. Borlänge ansvarar för att spärra av platsen och säkra den, Ludvikas styrka får uppdraget att sanera.
Att det är en kemövning som man har valt att genomföra på SSAB beror på att SSAB är en Seveso-klassad anläggning av den högre graden.
- Övningen är ett sätt att samverka med oss på räddningstjänsten som är en del i den beredskap SSAB som en Seveso-klassad anläggning ska ha, förklarar Peter Eriksson.
- Dessutom var det länge sedan vi genomförde en kemövning av det här slaget.
Närmare fyrtio minuter efter att larmet har gått har rökdykarna fått loss den skadade och bär ut hen på en bår. I den varma zonen startar saneringen av den skadade och rökdykarna. Nu är det dags att sanera olycksplatsen. Kemdykare i gula dräkter som inte släpper in något gör sig beredda att gå in och påbörja sin del av insatsen.

Lärdomar

En kvart senare är de klara och de kan saneras och sedan ska utrustningen packas ihop och platsen återställas så gott det går. Och eftersom detta är en övning samlas alla inne vid olycksplatsen som hittills endast fyra av den arton brandmännen har sett.
Nu blir det en kort utvärdering av övningen, vad fungerade bra, mindre bra och vad kan vi ta med oss till nästa gång.
Placeringen av de olika zonerna diskuteras liksom samarbetet mellan de olika räddningsstyrkorna och överlämnandet mellan de olika räddningsledarna.
Slutkontentan är att det var en bra genomförd övning, visst finns det lärdomar att dra men konstigt vore annars. Det finns alltid förbättringsmöjligheter.
Nästa onsdag är dags igen, totalt genomförs fem övningar med de fem skiftlagen i räddningstjänsten.