Inför sommaren 2020 informerar SSAB Luleå och Hybrit närboende om de bulleråtgärder som genomförts, aktuella nyheter och kommande verksamhet. För att främja föreningslivet har vi i år tagit hjälp av IFK Luleås pojkar P08 för att dela ut brevet till våra närmaste grannar.  

Ladda ner närboendebrevet.