Affärsläget har under årets första tre månader i stort motsvarat förväntningarna. SSAB har under första kvartalet fokuserat på att minska riskerna för att Covid-19 sprids, vilket inkluderar åtgärder för att säkerställa hälsa och säkerhet för vår personal och samtidigt upprätthålla verksamheten.

Framöver kommer spridningen av Covid-19 och dess påverkan på den globala industriproduktionen, politiska beslut och den ekonomiska utvecklingen även att påverka SSAB. Ett antal åtgärder implementeras på kort sikt i koncernen för att motverka effekterna. I Sverige har SSAB och de fackliga organisationerna kommit överens om ett ramavtal om korttidsarbete och i Finland har förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare inletts. Flera besparingsåtgärder implementeras också i övriga länder.

De kortsiktiga åtgärderna för att minska kostnaderna kommer att ha en tillfällig negativ effekt på lönerna för många anställda. Medlemmarna i SSABs ledning (Group Executive Committee) har således bestämt att minska sina egna löner med 10 % från och med den 1 april.

Besparingarna från de kortsiktiga åtgärderna bedöms överstiga SEK 1 miljard på årsbasis. Produktionsnivåerna kommer att anpassas efter efterfrågesituationen och exempelvis planeras Borlänge och Hämeenlinna att stängas ned under en vecka i månaden, åtminstone i april och maj. Masugnsproduktionen kommer att minska i linje med efterfrågan.

SSAB följer situationen noga och har en beredskap att vidta ytterligare åtgärder där det behövs för att minska de negativa konsekvenserna på vår verksamhet och säkerställa hälsa och säkerhet.

SSAB har säkerställt en mycket god likvid beredskap. Totalt uppgår tillgängliga likvida medel och säkrade åtaganden till SEK 21 miljarder per den 31 mars, 2020. Förfallen under återstoden av 2020 uppgår till cirka SEK 5 miljarder (varav företagscertifikat utgör cirka SEK 4 miljarder).

Vi måste anpassa och justera verksamheten till situationen. I alla delar av SSAB implementeras planerna för att möta det här på bästa möjliga sätt och för att säkra vår långsiktiga konkurrensförmåga.

Stockholm den 1 april, 2020

Martin Lindqvist

VD och Koncernchef
SSAB

För frågor, vänligen kontakta:
Media: Mia Widell, Press Relations Manager and Sustainability Communications, [email protected], tel. +46 76 527 25 01

Investerare och analytiker: Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. + 46 70 295 2912