- Vi har ett uppdrag att bedriva jämställdhetsarbete, bland annat genom jämställdhetsdelegationen, berättar Johan Antti, länsråd och ordförande i delegationen. Uppdraget ligger på det offentliga men vi ser att det är mycket viktigt att det privata näringslivet som SSAB finns med för att vi verkligen ska nå framgång i arbetet, annars riskerar det att bli ett enbent arbete, fortsätter han.

Jämställdhetsdelegationen är sammansatt av ett antal representanter för offentliga verksamheter så som kommuner, region, LTU och Länsstyrelsen. SSAB representeras av Jonna Barsk, Verksamhetsstrateg. Delegationen har flera uppgifter i sitt uppdrag men ur SSABs perspektiv är frågan om kompetensförsörjning, en bild vi delar.

- Ett av delegationens viktigaste uppdrag ur ett regionalt perspektiv är frågan om kompetensförsörjning, säger Johan Antti. Vi ser att befolkningen i regionen minskar och att det i första hand är kvinnorna som flyttar, då är det viktigt med gemensamma initiativ för att behålla all kompetens i regionen och visa att vi har attraktiva arbetsplatser, fortsätter han.

SSAB, liksom många andra industrier, har varit traditionellt manliga arbetsplatser. Så har det varit men idag ser vår arbetsplats och vårt arbetsliv inte likadant ut. SSAB Luleås mål att öka andelen kvinnor ska ses i ljuset av att i tider då man behöver all kompetens man kan få behöver vi göra allt vi kan för att inte begränsa urvalet av kompetenta medarbetare. Vi behöver vara tydliga med att vi är en arbetsplats för alla med en arbetsmiljö och kultur som tar tillvara alla kompetenser.

- Det är till stor nytta för oss att vara en del av jämställdhetsdelegationen, säger Jonna Barsk, verksamhetsstrateg och SSAB Luleås representant i delegationen. På det sättet får vi del av kompetens från många organisationer och insyn i hur andra gör för att nå förändring, fortsätter hon.

Jämställdhetsdelegationen vid möte på SSAB Luleå februari 2020. Johan Antti syns som trea från höger och Jonna Barsk direkt till vänster om Johan.

Att vara med i delegationen har givit genomslag på flera sätt i SSAB Luleås verksamhet. Genom det vi lär från varandra i nätverkandet har vi kommit till insikt om att vi behöver bli ännu tydligare med vad vi vill för att nå våra mål inom jämställdhetsområdet. Tidigare hade SSAB Luleå ett mål om att ha 50% kvinnliga semestervikarier och förhoppningen var att målet även skulle få genomslag i rekryteringen till fasta tjänster. Vi nådde inte önskat resultat och därför har vi nu ett mål till: vi ska ha 40% kvinnor vid nyanställning till tillsvidaretjänster.

- Vi ser också att samarbetet med andra, exempelvis genom jämställdhetsdelegationen, gör att vi blir fler som jobbar för att förändra strukturerna, säger Jonna Barsk. Samarbetet gör oss starka och i längden bör det leda till förändringar, exempelvis i hur många som läser vissa utbildningar, fortsätter hon.

En annan sak som vi förändrat efter att vi lärt mer av andra är att vi förändrat hur vi kommunicerar när vi annonserar och rekryterar. Tidigare har vi varit mycket tydliga med att vi gärna ser kvinnliga sökande, det säger vi även fortsättningsvis. Men vi har kommit att förstå att det är minst lika viktigt att visa att det finns många yrken på SSAB och att den traditionella bilden av ett arbete på SSAB kanske inte stämmer längre. På det sättet hoppas vi tilltala fler och öka mångfalden bland våra medarbetare.

- Genom att ta del i delegationens arbete visar SSAB att man tar jämställdhetsfrågorna på allvar, att man inte bara pratar om det utan också gör saker, säger Johan Antti. I förlängningen blir man ett gott exempel för andra när man visar att det fungerar att engagera sig, avslutar han.

I Jämställdhetsdelegationen sitter kommuner och region, SSAB, LTU, Försvarsmakten, idrottsrörelsen (SISU), Arbetsförmedlingen och Sametinget. Delegationen leds och samordnas av Länsstyrelsen i Norrbotten.

https://www.jamstalltnorrbotten.se/