2012 inledde SSAB tester av färgbelagt stål av typen SSAB Weathering. Det skedde i tuff utomhusmiljö, för att utvärdera hur väl stålet stod emot korrosion jämfört med konventionella målade stål. Resultaten samlades in 2018 och överträffade alla förväntningar. De målade SSAB Weathering provplåtarnavisade sig förbli nästan oförändrade.

– Vi är väldigt glada över de här resultaten, som också är positivt för våra kunder. En bättre korrosionsbeständighet gör att stålet inte behöver målas om så ofta, vilket minskar underhållskostnaderna och belastningen på miljön, säger Henrik Eriksson på SSAB. 

Anledningen till de goda resultaten är att det bildas en skyddande patina på stålytan, även när det finns repor i färgskiktet. Denna skyddande yta hindrar korrosionen att ta sig in under färgen och förbättrar därmed korrosionsbeständigheten, vilket minskar behovet av underhåll.

 – I testerna målades en yta av 100 x 150 mm, på flera olika SSAB Weathering stål, samt på ett referensstål utan väderbeständig stållegering, med ett epoxypolyuretan färgsystem. Därefter repades varje prov för att utsätta stålet för korrosion och lämnades sedan på en testanläggning utomhus i över sex år, förklarar Esa Virolainen, Senior Specialist på SSAB. 

 Ytterligare analyser visade allvarlig korrosion och lösa färgskikt runt repan på vanliga kolstålprover, medan enbart mindre korrosion kunde upptäckas i några av SSAB Weathering stålproverna. Efter en visuell inspektion utvärderades proverna enligt standarden ISO 4628.

 – Man kunde se på färgskiktet att det fanns en synlig delaminering mellan färg och stål på det konventionella stålet, medan proverna för SSAB Weathering stålet såg i det närmaste intakta ut. En liten mängd rost hittades under färgen, men färgen fäste väl ändå. Man måste ta i rejält för att få bort färgen från de korroderade områdena, säger Virolainen.

 Testet genomfördes på ön Bohus Malmön, cirka 10 mil norr om Göteborg, där testplatsen administreras av RISE Kimab (Sveriges forskningsinstitut). Stålproverna exponerades kontinuerligt för extremt tuffa väderförhållanden och mycket korrosiva saltvattensprayer vid kraftiga stormar. Under nästan hela testperioden höll platsen korrosivitetsklassificering C5, den högsta på den internationella skalan.

 Stål som testades var; SSAB Weathering 355, 550, 700 och 960. Stålkvalitet S420 valdes för att representera konventionella kolstål utan väderbeständig stållegering som referensmaterial.