broar och konstruktioner

Deutsche Bahn, det tyska järnvägsbolaget vars DBS 918002-2-standard används för att bygga både tåg- och vägbroar i Tyskland, har certifierat SSABs stålverk i Brahestad i Finland för tillverkning av ett brett sortiment av varmvalsad grovplåt och bred bandplåt enligt DIN EN-standarderna 10025-2, -3, -4 och -5.

SSAB Weathering-stål kan användas på en mängd olika brokonstruktioner, inklusive I-balkar/balkar, tvärbalkar, trapetsprofiler och bropelare. SSAB Weathering-stål eliminerar behovet av målning och rostskyddsbehandling, vilket avsevärt minskar CO2-utsläppen som orsakas av underhåll av beläggningen.

Tidigare certifierades SSABs stålverk i Brahestad av Deutsche Bahn för stålplåt och bandplåt enligt DIN EN 10025-2. Med det nya DB-godkännandet kommer bro- och infrastrukturingenjörer nu att ha fler alternativ för sina stålkonstruktioner.

För mer information om SSAB Weathering stål för broar, besök SSAB Weathering – Broar och konstruktioner

För mer information, kontakta:
Lutz Felder, Marketing Manager
[email protected], telefon +49 151 167 502 34

Tillverkarrelaterad produktkvalificering