Evenemanget invigdes av Kari Väliaho, General Manager, Tubular Products, SSAB Europe

Under åren har Stålpåledagen utvecklats till ett etablerat forum där branschaktörer kan få de senaste nyheterna om SSAB:s pålningsprodukter. Dragförankrade pålar och knäckning av stålpålar var ett ämne i i ett utbildningspass en modul av tre som satts samman av pålningskommittén i det Finska Geotekniska Sällskapet.

Nya produkter från SSAB

Anssi Hyvärinen, teknikspecialist, presenterade RDT-pålar med gängade skarvar som tagits fram för att göra det enklare vid skarvåtdragning. Samma typ av skarv kan  användas för alla väggtjocklekar och stålsorter och uppfyller kraven på CE-märkning.

Nya typer av RD-pålväggar kan ersätta traditionella pålväggar.

”Detta är särskilt lämpligt för projekt där en vanlig pålvägg inte kan installeras enkelt och tillförlitligt och där stödväggen inte behöver vara vattentät. Denna produkt kan levereras med kort varsel direkt från lager,” berättade Anssi Hyvärinen.

Jari Mara, affärsområdeschef på SSAB, berättade om genomförda projekt där den nya generationen av RDT med gängad skarv har använts liksom om de erfarenheter som gjorts i dessa projekt.

RDT med gängad skarv gör det enklare och snabbare att mekaniskt skarva borrade pålar. RDT med gängad skarv finns för alla SSAB:s RD®-pålar för diametrarna RD90–RD320. Tryckmotståndet och böjhållfastheten för skarven är minst lika bra som för pålen.

”En fördel med RDT gängad skarv är att det går snabbt och enkelt att använda under alla byggförhållanden. Man behöver inte vänta på fasning eller svetsning på arbetsplatsen. Gängade skarvar kortar ned den totala byggtiden,”sa Jari Mara.

Genomförda projekt och F&U-projekt

Experter berättade i tur och ordning om ett stort antal olika projekt inom grundläggning av hamnar, broar och liknande infrastrukturprojekt där SSAB:s pålningsprodukter använts. Det rörde sig inte bara om projekt i Finland utan även i Sverige och Polen.

Under evenemanget genomfördes även diskussioner om byggbranschens framtid. Professor Olli Seppänen från Aalto Universitet presenterade en vision för byggbranschen 2030, vilken universitetet tagit fram tillsammans med en grupp företag.

Målet är att göra den finska byggbranschen till den mest tillförlitliga i världen. Som exempel kan yttre variation elimineras genom ökad prefabricering. Professor Seppänen nämnde borrade pålväggar och pålelement som exempel på SSAB-lösningar.

Material från presentationerna på Stålpåledagen kan laddas ned från SSAB:s webbplats (länk)

Kommentarer från deltagare

Ville Niutanen, CEO på KFS Finland Oy, har deltagit i Steel Pile Day ett antal gånger, även som talare.

“Detta januarievenemang är en bra början på året och det är trevligt att träffa folk som man inte annars stöter på. Programmet har varit bra genom åren, men jag är särskilt intresserad av applikationer med borrade pålar,” kommenterade Ville Niutanen. 


Kati Tyynelä, projektledare på Ramboll Finland Oy, har också han deltagit på Stålpåledagen ett antal gånger.

“Presentationen om knäckning av stålpålar var i synnerhet intressant för mig och är något jag kan ha nytta av i arbetet. Tekniska ämnen är viktiga, men synpunkterna på byggbranschen 2030 var också intressanta,” sa Kati Tyynelä. 


Ossi Pirinen, CEO på Uudenmaan Pohjatutkimus Oy, ett företag som är specialiserat på markundersökning och grundkonstruktion, har varit med på alla Ståpåledagar utom en. Tuukka Harsunen, en grundkonstruktör som arbetar för samma företag deltog för första gången i evenemanget.

“Dagens teman har alltid varit intressanta både ur markundersöknings- och konstruktionsperspektiv,” sa Ossi Pirinen.

“Jag var särskilt intresserad av presentationen om dragpålar,” berättade Tuukka Harsunen.

Båda tyckte att korrosionsstudien av bropålar och knäckning av stålpålar var intressanta ämnen.

Tuukka Harsunen, grundkonstruktör (l) och Ossi Pirinen, CEO, (r), Uudenmaan Pohjatutkimus Oy

Antonio Daban, CEO, och Moises Louredo, projektledare, Rover Grupo Sverige, presenterade utbyggnadsprojektet för Gävle hamn på Stålpåledagen. SSAB:s RD®-pålvägg RD500/16 (S440J2H) levererades för projektet och den totala leveransen uppgick till närmare 4 000 ton.

“De viktigaste skälen till att vi valde SSAB-produkter för Gävle-projektet var kvaliteten på stålet, produkterna och leveranstiden som SSAB kunde garantera,” berättade Antonio Daban.

“Evenemang som det här är utmärkta eftersom man får tillfälle att träffa andra leverantörer och entreprenörer,”påpekade Antonio Daban och Moises Louredo.

 

SSAB:s uppdaterade ”Anvisningar för projektering och installation” kan laddas ned från www.ssab.se/infra

  • En ny version av installationsmanualen för RR®- and RD® -pålar publicerades 01/2020 och kan laddas ned från vår webbplats, de nya RDT-storlekarna har lagts till i manualen.
  • Förvärmning- och kylningstider för svetsfogar i anslutning till RR®- och RD®-pålar är baserade på standarden i EN 1090-2
  • En ny version av RD®-manualen för ”Projektering och installation av pålvägg” publicerades 01/2020
  • RRPileCalc – 3.2.0.0 version 01/2020: De nya funktionerna inkluderar möjligheten att välja mellan elastisk och plastisk kapacitet samt alternativ för att bortse från lokal knäckning är tillagd.
  • PileWallCalc – 4.2.0.0 version 01/2020: Bland de nya funktionerna finns fritt val av diameter och väggtjocklek för kombiväggar. Val av elastisk eller plastisk kapacitet och alternativ för att bortse från lokal knäckning är tillagd.
  • Uppdaterad handledning för standardgrundläggning kommer att publiceras i vår.

 

Utöver SSAB-pålningsprodukter som visades på Stålpåledagen visades även Finmeas, Movax, Robit, Geomek, Tibnor, Bauer, Terraroc, Junttan och GreenCoat hade egna montrar.