- Ingen ska behöva dö i trafiken för att vi som transportköpare ställt orimliga krav som leder till att fortkörning är en lösning för att kunna leverera en produkt i rätt tid. SSAB sätter alltid säkerheten högst på agendan och det ska vara lika viktigt för våra samarbetspartners, säger Rickard Backlund, logistikchef på SSAB.

Tillsammans med Axfood, Clas Ohlson, COOP, ICA, IKEA, PostNord, Södra skogsägarna och Trafikverket uppmanar SSAB att både privata och offentliga aktörer som i sin verksamhet köper eller utför transporter tar sin del av ansvaret. Då sparas liv, miljö och kostnader. Samtidigt bidrar det till en tryggare och säkrare arbetsmiljö för de som har trafiken som arbetsplats.

- Trafiksäkra transporter är en viktig kvalitets- och hållbarhetsfråga för samhället. Det tydliggörs av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, där många av målen träffar transporter och trafiksäkerhet, säger Christina Friborg, hållbarhetsdirektör på SSAB.

- Vi avser att stärka uppföljningen av de krav vi ställer på våra samarbetspartners när det gäller regelefterlevnad i trafiken. Vi har omfattande trafik till och från våra anläggningar, cirka 500 lastbilar per dygn i vår nordiska verksamhet, och vi tror att vi med det här initiativet kan bidra till ökad trafiksäkerhet på vägarna, säger Per Bondemark, inköpsdirektör på SSAB.

Med uppropet vidgar SSAB nu sitt hållbarhetsarbete genom att ställa tydligare krav på hållbara hastigheter i sina transportupphandlingar. Det innebär att företaget över tid kommer att lägga allt större vikt på att leverantören följer upp och redovisar hur hastighetsefterlevnaden ser ut i de transporter som utförs för SSABs räkning.

Ett ökat fokus på uppföljning måste ske stegvis och involvera flera beställare och utförare. På kort sikt kan metoder och lösningar för uppföljning behöva se olika ut och vara mer eller mindre omfattande. I takt med att de tekniska system som registrerar utförd hastighet i relation till tillåten hastighet utvecklas, kan uppföljningen förfinas och effektiviseras. Det är därför viktigt att vi försöker påverka marknaden att erbjuda de tekniska system som behövs för en effektiv uppföljning, säger Rickard Backlund.

Läs uppropet på DN Åsikt här.