Mia Eriksson, plats- och produktionschef på SSAB i Borlänge. Foto: Henrik Hansson

Bakgrunden är flera allvarliga incidenter mellan tåg och truck men även mellan tåg och andra trafikanter på SSABs verksområde i Borlänge. Hittills har ingen allvarlig händelse inträffat men det skulle kunna göra det och då kan det gå väldigt illa säger Mia Eriksson, plats- och produktionschef på SSAB Borlänge.

- Det vill vi absolut inte ska hända och därför satte vi i ledningen oss ner med Green Cargos ledning i vintras för att diskutera vad och hur vi kan göra för att det inte ska ske men också för att förbättra vårt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete, förklarar Mia Eriksson, som också understryker att detta är ett led för att nå SSABs mål att bli världens säkraste stålföretag.

- Det betyder att ingen ska komma till skada på jobbet, utan alla ska återvända hem lika friska som de var när de kom till arbetet.

Resultatet av mötet mellan SSABs och Green Cargos ledningar blev ett antal aktiviteter som bygger på samarbete, gemensamt ägandeskap och ansvar. En åtgärd är att SSAB och Green Cargos personal tillsammans identifierar risker och gör riskbedömningar med fokus på arbetssätt.

- En nyckel för att det ska lyckas är att vi gör det riskbedömningar tillsammans, att vi har samma bild och uppfattning om hur det ser ut och vad vi måste göra, säger Mia Eriksson.

För att kunna följa upp de avvikelser som kommer har man beslutat att införa gemensamma veckomöten där SSAB och Green Cargo tillsammans går genom avvikelser som är kopplade till arbetsmiljö och säkerhet.

- Här handlar det om att vi säkerställer att vi har möjlighet att hantera de gemensamma frågorna.


Markus Gardbring, Green Cargo.

- Säkerhetsarbetet är en av de viktigaste hörnstenarna i vår värdegrund och ingår som en självklar del i våra värderingar. Därför ser vi inom Green Cargo det som självklart och nödvändigt att samarbeta för en kontinuerligt bättre arbetsmiljö, säger Markus Gardbring, ansvarig för produktion, planering och fordon hos Green Cargo.

Samtliga aktiviteter startar under våren och kommer att utvärderas i höst.