Den delmängd som blir kvar facklas istället bort. Detta kan medföra ett ökat buller från SSAB fram till problemet är löst.