Namn: Juha Erkkilä
Arbetar som:
Teknisk chef, SSAB,  Helsingfors SSAB

 

45 år – så länge har vi på SSAB arbetat med höghållfast stål – och minst lika länge har vi arbetat för en mer hållbar framtid. Men vad är en produkt utan en marknad? Jo, bara en idé. Därför har vi under de senaste 45 åren ständigt arbetat med att utveckla marknaden och göra den mogen för höghållfast stål i olika utföranden.

Jag har själv haft nöjet att arbeta tillsammans med kunder på fem kontinenter och utvecklat lösningar som bidrar till en mer hållbar framtid. Ge förslag på hur saker och ting kan göras bättre är ett arbete som görs kontinuerligt av hundratals SSAB-medarbetare runt om i världen. Hatten av för dessa människor – det är inte lätt att ändra invanda uppfattningar, men decennier av erfarenhet visar att det går att uppnå goda resultat snabbt – bara man lägger manken till.

Numera arbetar jag på SSAB Services i den ganska nybildade funktionen Engineering service, där vi i stort sett gör all slags produktutvecklingsarbete för våra kunder. Det innebär att omvandla gamla konstruktioner till något som är lättare, starkare och förstås mer hållbart. Faktum är att ett av våra mål är att minska koldioxidutsläppen från våra kunders applikationer.

I början av varje produktutvecklingsprojekt gör vi en prioritering tillsammans med kunden där vi använder oss av fyra parametrar; kostnad, prestanda, vikt och hållbarhet. Ofta är det inom hållbarhet som vi kan göra de största vinsterna.

Om en trailer är lättare fungerar den bättre, eftersom den bär mer nyttolast. Den kan också vara billigare att tillverka, eftersom det krävs mindre material och mindre svetsning. Men den största vinsten ser vi inom hållbarhet, eftersom koldioxidavtrycket i de applikationer vi brukar arbeta med till mer än 90 procent består av koldioxidutsläpp från applikationens användningsfas och resten från produktionen. Det betyder att om en grävmaskinsskopa är 30 procent lättare minskar bränsleförbrukningen med hela 230 000 liter bränsle under skopans livstid. Det vill säga en besparing på närmare 700 ton koldioxid! Vad kan det jämföras med? Jo, en genomsnittlig bil i Europa släpper ut 119 gram CO2/km, så det skulle vara lika mycket som att köra en bil närmare 6 miljoner kilometer eller, enklare uttryckt, som att köra runt Jorden 144 gånger.