Docol HE-stål har utvecklats för mycket krävande applikationer och produktionsförhållanden inom fordonsindustrin och erbjuder förbättrade egenskaper där tillverkare står inför design- och produktionsutmaningar med konventionella HSLA-stål.

Fördelarna med Docol HE inbegriper förbättrad kantduktilitet - med avsevärt ökad lokal formbarhet - klippkanter och hålexpansion. Det kan resultera i färre kasseringar, mindre skrot, bättre kostnadseffektivitet och möjlighet att utveckla nya och innovativa komponenter som utnyttjar stålets egenskaper.

-Vårt nya Docol HE-sortiment är unikt på marknaden och en del av SSABs strategi att inte bara skapa starkare stålsorter utan också förbättra egenskaperna i våra befintliga och populära AHSS-sorter. Med finare mikrostruktur och förbättrad kantduktilitet gör Docol HE att man kan forma komponenter med skärkanter utan att riskera mikrosprickor, grader eller fel, vilket kan bli kostsamt för produktionen, förklarar Daniel Sund, Product Manager Hot Rolled, SSAB. 

Docol HE går för närvarande att få med en sträckgräns på 355 MPa, 420 MPa, 460 MPa och 500 MPa. Det är tillgängligt i tjocklekar från 2 till 6 mm och levereras som coil eller plåt. Nästa steg i produktutvecklingen för denna typ av stål kommer att inriktas på ett utökat dimensionsintervall och högre hållfasthet.  

Fordonskomponenter som är lämpliga för Docol HE omfattar ett brett spann av chassikomponenter, konsoler, säten samt komponenter i drivlinor, kopplingar och alla pressade komponenter som har en sträckt kant. Docol HE är också utmärkt för finstansning, vilket öppnar för nya användningsområden.

Docol HE-stål uppfyller och överträffar EN10149.2. Det kan levereras med dubbel certifiering för att lösa nuvarande produktionsproblem eller möjliggöra nya komplicerade konstruktioner utan att behöva ändra befintliga standarder.

Docol HE-stålen är resultatet av innovativa produktionsmetoder vid den moderna produktionslinjen på SSABs varmvalsverk, som har den kapacitet och precision som krävs för att ta fram exakt de egenskaper som vi vill ha. Den låglegerade sammanansättningen resulterar i bättre svetsresultat med konventionella metoder samt utmärkt formbarhet i allmänhet.

För mer information, kontakta:

Daniel Sund, Produktchef Varmvalsat 

[email protected] 

Marita Hane, Varumärkesansvarig för Docol, SSAB 

[email protected]