Vi börjar med att ta en titt på själva produkten. Docol® 1500M-EG är ett kallvalsat, elektrogalvaniserat avancerat höghållfast stål för tillämpningar i bilar med stränga krav på låg vikt och hög energiabsorption där det även behövs skydd mot korrosion.

Den nya produkten lanserades förra året och har blivit en succé. Många har varit inblandade i projektet vilket krävde noggrann planering, ett tätt samarbete och tydlig kommunikation i den globala projektgruppen.

Krävande process

1500M-EG utvecklades med en stor, global biltillverkare i åtanke, och skulle samtidigt användas i flera olika bilmodeller i Kina, Korea, Europa och Nordamerika.

– Det som var speciellt krävande med Docol 1500M-EG var utvecklingsprocessens karaktär, berättar Jacky Li, Regional Sales Manager Automotive China, SSAB Europe, som hade den viktiga uppgiften att tydliggöra projektets tidsschema och bygga upp förtroende hos kunden. – Produktkraven i sig var komplicerade och tidtabellerna snäva. Dessutom skulle både förserier och serietillverkning av bilarna starta i Kina före de andra geografiska områdena, medan biltillverkarens huvudkontor som skulle godkänna produkten, låg i USA. Och till råga på allt skedde produktionen av stålet i Borlänge i Sverige.

Det här är inget unikt när man utvecklar produkter för fordonsindustrin. När SSAB börjar utveckla en ny sort av ultrahöghållfast Docol stål är processen mer komplicerad än man kan tro. Det är många människor inblandade, ofta i olika delar av världen, som arbetar tillsammans med ett snävt tidsschema. Forskning och utveckling på SSAB är ett sömlöst samarbete mellan teknisk personal och medarbetare från olika funktioner såsom marknadsföring, försäljning och produktion.

– Eftersom Docol 1500M-EG är en strategiskt viktig produkt som ska göra det möjligt för oss att uppnå vår tillväxtstrategi var lanseringen jätteviktig. Vi bildade en global projektgrupp enbart för att hjälpa till med den formella kommersialiseringen. SSABs interna arbetsgrupp hade medlemmar från Kina, Sydkorea, USA och Europa. Det var av avgörande betydelse att vi alla hade en tydlig gemensam bild av mål, roller, timing och vårt beroende av varandra, förklarar José Puente Cabrero, Product Manager Cold Rolled Products, SSAB Europe, som också var projektledare och samordnare.

– Alla processer och rutiner såsom överföring, legobeläggning och spaltning till slutlig leveransstorlek måste finnas på plats och kommuniceras genom hela kedjan för att garantera hög kvalitet och hög framgångsgrad på marknaden. Den tekniska personalen i USA var tvungna att ta hänsyn till tidsplanen i Kina när de utförde godkännandeprocessen för att säkerställa leverans enligt plan, säger Bruce Wilkinson Area Technical Manager SSAB Automotive, som ansvarade för det globala godkännandet av materialen.

Produkten godkändes före deadline

Inom fordonsindustrin är det vanligt att den faktiska produktionen av bilarna föregås av en period på 6–12 månader när man producerar en förserie. Det var viktigt att stålet godkändes av biltillverkaren innan arbetet med prototyper och provserier började.

Det visade sig att Docol 1500M-EG blev färdigt och klart för godkännande i tid, till och med i mycket god tid – allt var klart ett par månader före deadline. Detta berodde främst på mycket tydlig kommunikation och ett rationellt arbetssätt inom organisationen.

– Anledningen till att vi kunde genomföra ett utvecklingsarbete och kommersialisering av den här karaktären på ett så effektivt sätt är tack vare SSAB One, vår LEAN-baserade ledarskapsfilosofi. Detta trots att både vår arbetsgrupp och kunden var utspridda över hela världen. Den andra viktiga faktorn var entusiasmen och engagemanget hos medlemmarna i arbetsgruppen, förklarar José Puente Cabrero.

Användningen av martensitiskt stål med hållfasthetsnivå över 1500 MPa i kombination med korrosionsskydd (elektrogalvanisering) var en utmaning. Förutom den tekniska utmaningen skulle vi även övertyga kunden.

– Vi måste komma ihåg att det här projektet löpte parallellt med många andra projekt. För att säkerställa att alla projekt löpte smidigt enligt plan använde vi en Stage-Gate-modell för tvärfunktionella processer, en process som liknar den våra kunder använder, fortsätter José Puente Cabrero.

Ett typiskt exempel på tillämpning för Docol 1500M-EG är tröskelbalken. Här i rullformat stål, formgiven för att motstå höga krafter och frontala krockar, trots sin låga vikt.Goda möjligheter för tillväxt

– Under projektets gång utvecklade vi helt nya metoder och verktyg för att utvärdera produkten. De kan nu fungera som en mall för framtida produktutvecklingsprojekt och tekniska utmaningar som kan uppstå, säger Marcus Folmerz, Product Development Specialist, som var teknisk ledare för projektet.

– Docol 1500M-EG är ett tydligt bevis på att produkter av elektrogalvaniserat ultrahöghållfast stål kan användas i säkerhetstillämpningar som till exempel tröskelbalkar. Framgången med lanseringen visar att vi kan hjälpa stora biltillverkare och leverera komplexa lösningar globalt med snäva tidsramar – och utan att kompromissa med vår höga kvalitet, förklarar José Puente Cabrero. – Det öppnar dessutom för nya affärsmöjligheter tack vare att vi nu genomför materialgodkännande även med andra globala företag.

Tidigt engagemang är nyckeln till framgång

Att engagera kunden i projektet i ett tidigt skede var en viktig faktor för projektets framgång – och det skapade förtroende. Efter att ha sett hur vi arbetade och att vi öppet delade med oss av all information kunde kunden lita på oss – och vi fick trovärdighet, förklarar Jacky Li.

Docol 1500M-EG är för närvarande godkänt och i bruk, och intresset för produkten växer inom fordonsindustrin. Dess utvecklingshistoria är ett perfekt exempel på det värde som Docols varumärke kan ge både till biltillverkare och liknande kunder. Projektet har satt nya standarder för framtida lanseringar av SSAB:s produkter. Särskilt tack vare att vi kan upprätta normer internt och externt samt att vi kan identifiera globala partners inom legobearbetning, som uppfyller eller överträffar de standarder som SSAB ställt upp, tillägger Bruce Wilkinson.

FAKTARUTA
Docol fordonsstål
Som pionjärer inom avancerade höghållfasta stål (AHSS) är SSAB en pålitlig partner till fordonsindustrin. Vi levererar Docol-märkta produkter och tjänster som gör bilar säkrare och mer miljövänliga. SSAB levererar många Docol-stålsorter som uppfyller VDA- och OEM-standarder.

https://www.ssab.com/brands-and-products/en/docol

https://www.ssab.com/en/brands-and-products/docol/recommended-ahss-steels-for-car-applications

https://www.ssab.com/en/products/brands/docol/products/docol-1500m

Läs mer:
Forsknings- och utvecklingsarbete som stöd för strategin
https://www.ssab.com/news/2017/10/research-and-development-work-to-support-the-strategy