- Vi tar ett steg mot tredje generationens stål genom att lansera en grupp varmförzinkat Docol DH. En produkt med brottgräns på 600 MPa är nu klar för test hos kund och den följs senare i år av produkter med brottgräns på 800 och 1000 MPa, säger Matti Säily, produktchef, Metal Coated Products, SSAB Europe.

Ett av SSABs strategiska mål är att öka andelen premiumstål årligen inom fordonsindustrin till 750 000 ton fram till 2020. Leveranserna uppgick till 442 000 ton under 2016 och förra året hade de redan ökat till 537 000 ton. Tredje generationens stål är ett steg mot att uppnå vårt mål och gör att vi kan betjäna våra kunder ännu bättre.

- Trenden mot lägre vikt, sänkta utsläppsgränser, införande av säkerhetsnormer och elektrifiering ger bättre tillväxtutsikter för användning av höghållfasta specialstål inom fordonsindustrin. Fordonsindustrin kräver också hög formbarhet för speciella komponenter som möjliggör låg vikt. Dessutom är hållbarhet en allt viktigare faktor. SSAB har noterat att det lönar sig att fokusera på fordonssegmentet, säger Arnaud Guerendel, Globalt säljansvarig, Automotive Segment, SSAB Europe.

Fordonsnormerna styr tillverkningen

- Första generationens stål har fortfarande en betydande roll, men extra god formbarhet ger nu en öppning för tredje generationens stål att konkurrera med presshärdningsstål och aluminium. Tredje generationens stål kombinerar styrka och god formbarhet på en helt ny nivå, särskilt när det krävs komplexa och utmanande former, tillägger Matti Säily.

Vår strategi inom produktutveckling är att erbjuda alla våra höghållfasta stålprodukter till fordonssegmentet i enlighet med de stora originaltillverkarnas (OEM) standarder och krav. Förutom OEM-standarder följer den nya utvecklingen inom tredje generationens stål även den tyska VDA-standarden som initierats av fordonsindustrin.

Första generationens stål är lämpliga i många fall och kommer att fortsätta att spela en stor roll i framtiden, men de har oundvikligen en begränsad formbarhet. Andra generationens stål lider av sämre användbarhet, bland annat på grund av högt legeringsinnehåll och höga kostnader. Tredje generationens stål kan lösa många problem och gynna kunden eftersom de är precis lika starka som de befintliga produkterna och deras förbättrade formbarhet innebär att de kan användas i olika säkerhets- och konstruktionsdetaljer i karossen.

DH-stål kan också användas för att lösa problem med nuvarande fordonskomponenter som har konstruerats för första generationens stål där man har haft problem med formbarheten.

FAKTARUTA: Produktnamn: Docol 600 DH > Docol CR330Y590T-DH-GI

Tredje generationens AHSS (avancerade höghållfasta stål) är ett svar på kundernas behov av styrka, formbarhet och användbarhet. De stålen finns redan på marknaden, men de befinner sig fortfarande i början av sin utveckling. Det gemensamma för många av koncepten är att säkerställa en metastabil restaustenit i stålets mikrostruktur som omvandlas till martensit under formningen. Andra exempel på tredje generationens AHSS är Q&P (Quenching & Partitioning) och Medium Manganese stål.

DH-stål (tvåfasstål med bättre formbarhet, namnet kommer från VDA-standarden) avser en produkt som är baserad på tvåfasstål (DP) där restausteniten i mikrostrukturen ger ökad formbarhet på grund av TRIP-effekten (Transformation Induced Plasticity).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marita Hane, Brand Manager Docol, tel. +46 243 722 43