-          Vi har i våra tester sett att verkligheten är ett bättre mått än laboratorietester när
det gäller hur metalbelagda material kan motstå korrosion. I testet - som sträcker
sig över 5 till 8 år – kunde vi konstatera att Galfan var 2,8 gånger bättre än bara zink
och hela 3,8 gånger bättre än zink/magnesium, säger Thomas Pettersson, Försäljningschef på SSAB.

Korrosivitetsklass 3 – för tuffa förhållanden
Korrosivitet mäts i olika klasser och i Norden är det vanligast med klass 2 (stad och land i norden) eller i vissa fall klass 3 (marin miljö). Vid mätningar i marin miljö på svenska Bohus-Malmön finns sedan många år testplåtar uppsatta för att i verklig miljö se hur olika zinkbeläggningar klarar av vädrets makter. Resultatet skiljer sig markant från laboratorietester, så kallade salt-spray-tester, såtillvida att testerna i verkligheten ger Galfan ZA 255 segern på ett övertygande sätt.

Fördelar
Galfan som zinkbaserad ytbeläggning används i alla olika segment och på olika stålsorter, exempelvis för att ge ökad livslängd på
ståldelar eller för att ersätta traditionell zinkbeläggning med en tunnare Galfan-beläggning,
som erbjuder både bättre svetsbarhet och bättre formningsegenskaper.

Läs mer

Vill du läsa mer eller ta del av faktablad och annan teknisk information så klicka här:

länk till

https://www.ssab.se/produkter/varumarken/ssab-domex-konstruktionsstal/products/ssab-domex-mc-structural-steels)

För ytterligare information kontakta Anu Jauhiainen via e-post:
[email protected], eller mobiltelefon +358 40 549 0184

Du kan också skicka din fråga till:

[email protected]

(*)Testet är utfört av French Corrosion Institute i samarbete med Swerema KIMAB

RISE certifikat: