Den nya digitaliserade LED-tekniken har många fördelar, bland annat kan man sköta ronderingar på kontoret vid datorn berättar Jimmy Jonasson och Lars Stenlund från Coor, som bistår SSAB Borlänge att byta belysning i produktionshallarna. Foto: Henrik Hansson

Det började med att vissa glimttändare till belysningen i många av produktionshallarna i Borlänge helt enkelt inte fanns att köpa längre.
- Vi beslutade då att ta ett helhetsgrepp och verkligen se över belysningen i hallarna och utomhus i hela produktionen i Borlänge. Vilka behov har vi och vilken teknik finns det att tillgå?, berättar Johan Bond, Underhållsutveckling på SSAB i Borlänge.
I den förstudie som genomfördes tillsammans med Coor, som utför fastighetsunderhåll på SSAB i Borlänge, fanns flera olika kriterier att ta ställning till. Säkerhet, miljövänlighet, ekonomi, centralstyrning, behovsanpassning och flexibilitet.
- Idag finns det smart teknik som inte bara är energieffektivare utan också lättare att ha koll på och framför allt underhålla, berättar Jimmy Jonasson från Coor.

Många fördelar

Efter inventering av hallar och yttre miljö beslutade man att upphandla och byta belysning i 43 av hallarna samt viss yttre belysning. Valet föll på ny modern LED-teknik där samtliga armaturer är uppkopplade mot internet och lätt kan styras och övervakas från en dator eller platta. (LED är en förkortning för Light Emittern Diod och ska inte förväxlas med led som är något annat.)
Och fördelarna med den nya digitaliserade LED-tekniken är många. Det mest iögonfallande är hur energieffektiv den är jämfört med den gamla.
- Vi kan redan se att energiförbrukningen i de hallar där vi har bytt har minskat med 85 procent och vi ser att det finns potential att minska ytterligare, säger Jimmy Jonasson.
Lägre energiförbrukning innebär också att man minskar utsläppen av koldioxid med drygt 1400 ton per år berättar Johan Bond.
- Det är lika mycket som om vi skulle plantera 37 643 träd eller tagit bort 279 personbilar.

Lättare att underhålla

En annan viktig fördel är en förbättra arbetsmiljö, både för de som vistas i hallarna och för de som ska underhålla belysningen.
- Tidigare var det gult ljus och det är vetenskapligt bevisat att det gula ljuset gör oss sömnigare. Nu är det dagsljus i hallarna och det kommer att förbättra arbetsmiljön och säkerheten.
Bättre och säkrare arbetsmiljö får även de som ska underhålla belysningen. Tidigare var man tvungen att kontrollera belysningen på plats. Den nya digitaliserade tekniken innebär att man kan göra sina ronder på kontoret i datorn.
- Att minska springet i produktionshallarna är bästa sättet att minimera riskerna för olyckor, säger Jimmy Jonasson.
- Men det finns andra fördelar också, som att vi kan styra folks beteenden genom att belysa de rätta gångvägarna bättre, men även lätt öka ljuset vid till exempel underhållsstopp.

Halverat antal armaturer

Under hösten har hallarna 6, 8 och 9 samt Tandemvalsverket och Valsslipen i Kallvalsverket fått ny belysning. I alla hallar utom hall 9, där Kontinuerliga glödgningslinjen är placerad, har antalet armaturer halverats berättar Lars Stenlund från Coor som leder arbetet med att byta belysningen i produktionshallarna.
Allt arbete görs under full produktion varför samarbete med de som jobbar i hallarna varit en viktig faktor för att lyckas.
- Det har varit och är ett fantastiskt samarbete med de som jobbar i hallarna. Kommunikation är A och O för att lyckas göra ett sådant här omfattande arbete på så kort tid och framför allt utan att stoppa produktionen eller incidenter, säger Jimmy Jonasson.
Nu fortsätter arbetet med att byta belysning i resterande hallar i Kallvalsverket. Hela projektet ska vara klart 2022.