För mig själv har det varit en mycket lärorik resa. När vi började diskutera idén under hösten 2015, genom processen att skapa samarbetet mellan bolagen, och under hela förstudietiden har jag själv haft möjligheten att diskutera med experter inom flera skilda ämnesområden, från malmförädling till direktreduktion av järnmalm, från energi- och elsystem till vätgasproduktion och lagring, från klimat- och industripolitik till kommunikation, från branschorganisationer till forskningsinstitutioner och högskolor, från oberoende organisationer till berörda myndigheter både nationellt och på EU-nivå.

Övertygelsen att den vision som HYBRIT-initiativet siktar på är rätt för Sverige och Finland som land och för SSAB som stålbolag i synnerhet har förstärkts mer och mer.

Jag är inspirerad av att de flesta personer som vi har haft kontakt med under tiden har visat stor entusiasm och stöd till initiativet. Samtidigt känner jag att förväntningar ökar och tiden är knapp. Jag som är ingenjör vet att det ligger många års hårt arbete framför oss. Nu när vi har skapat det gemensamt ägda bolaget HYBRIT Development AB, och hittat en mycket kompetent VD och ett antal mycket kvalificerade ingenjörer, är jag övertygad att vi kommer att kunna driva detta viktiga projekt framåt på bästa sätt.

Det som är extra glädjande är att intresset från ungdomar ökar för SSAB, och de tycker att det är coolt att just SSAB driver detta epokgörande projekt. Detta inger hopp för framtiden då omställning till ett fossilfritt samhälle kommer att behöva insatser från flera generationer.

Martin Pei, Executive Vice President, Teknisk direktör, CTO