Stålindustrin står för cirka 7% av utsläppen globalt. Det är uppenbart att ny teknik, såsom HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology), kan ge betydande utsläppsminskningar men övergången måste påskyndas, vilket framgår av FN:s senaste rapport om klimatförändringar. (Climate Plans Remain Insufficient: More Ambitious Action Needed Now | UNFCCC). Den gröna omställningen kräver också en samhällsförändring som behöver underbyggas genom möjliggörande regelverk, stora investeringar och samarbete längs värdekedjor samt mellan privat och offentlig sektor. Globala koldioxidprissättningsmekanismer och standarder som sätter en kvalitetsstämpel på material med nära nollutsläpp kan spela en viktig roll för att nå klimatmålen.

Kostnaden för utsläpp, behovet av standarder och lika konkurrensvillkor är viktiga ämnen som behöver diskuteras. Vi måste skapa transparens och trovärdighet kring vad nära nollutsläppsmaterial är. Idag finns det ingen överenskommen definition för dessa material, inte heller för hur man mäter CO2-intensiteten längs värdekedjorna för slutprodukten. Ambitiösa standarder skulle bidra till uppskalningen av produktionsteknik som sätter stålindustrin på en 1,5-2C-kompatibel väg, säger Martin Pei, CTO på SSAB.

Teknikerna för att få detta att hända finns redan. Att ersätta masugnar och ugnar med syrgasprocesser med vätgasreducerat järn (DRI) samt ljusbågsugnar med fossilfri el kan i stort sett ta bort CO2-utsläpp från ståltillverkningsprocessen. Pilotanläggningen Hybrit, som ägs gemensamt av SSAB, gruvbolaget LKAB och energibolaget Vattenfall, har redan producerat vätgasreducerad järnsvamp av vilken SSAB 2021 tillverkade och levererade teststål till Volvokoncernen. Ny forskning inom HYBRIT-projektet har också visat överlägsna resultat med avseende på egenskaper och kvalitet hos denna järnsvamp som direktreducerats med vätgas.

Hitta programmet till COP27 här:

Sverige på COP27 (invitepeople.com)

COP27 - Hemsida

SSAB kommer att delta i flera seminarier den 11 november som är den tematiska ’Decarbonization Day,’ bland annat i det formella egyptiska COP27-ordförandeskapets program och tillsammans med First Movers Coalition i den svenska paviljongen.

Läs mer om SSABs gröna omställningsplaner här:

https://www.ssab.com/sv-se/nyheter/2022/01/ssab-planerar-fr-nytt-produktionssystem-i-norden-och-tidigarelgger-den-grna-omstllningen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Hoikkala, press officer SSAB, [email protected], tel: +46736551117