Orsaken är att järn kan fastna i grytor för slagg och för att få bort detta måste grytorna ibland bilas ur, vilket orsakar ett knackande ljud. Vi beklagar detta och ber om överseende med denna bullerstörning under tiden uppstarten av masugnen pågår.